|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/3/2: انقباض تجارت با اتحاديه اروپا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4655
دو شنبه 24 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4615 2/3/98 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


انقباض تجارت با اتحاديه اروپا
در فصل نخست 2019 اتفاق افتاد


دنياي اقتصاد : وضعيت تجارت اتحاديه اروپا در فصل نخست 2019 اعلام شد. آمارها نشان مي دهد كسري تجاري اين اتحاديه نسبت به فصل نخست 2018 تشديد شده است. اما به دليل كاهش شديد واردات اين اتحاديه از ايران در مدت مذكور، تراز تجاري اتحاديه اروپا با ايران مثبت ارزيابي شده است.

البته در كنار كاهش واردات اتحاديه اروپا از ايران، صادرات اين اتحاديه به كشورمان نيز با كاهش چشمگيري روبه رو بوده كه نشان مي دهد تجارت ايران با اتحاديه اروپا، دچار انقباض شده است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوي معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، تراز تجاري اتحاديه اروپا با عمده كشورهاي طرف تجاري خود در خارج از اتحاديه به استثناي نروژ و كانادا تضعيف شده و در ميان مبادي وارداتي و مقاصد صادراتي، تراز تجاري اتحاديه اروپا تنها با كشورهاي آمريكا و سوئيس مثبت بوده است. بيشترين صادرات اتحاديه اروپا در فصل اول 2019 به آمريكا و سپس چين و سوئيس بوده؛ اما بيشترين واردات اين اتحاديه، از چين صورت گرفته است.

رشد صادرات؛ رشد واردات

مطابق آمار منتشر شده از اتحاديه اروپا، توليد ناخالص داخلي 28 كشور عضو اتحاديه اروپا در فصل نخست سال 2019 با رشد 5/ 0 درصدي نسبت به فصل مشابه سال 2018 همراه بوده است. همچنين تعداد شاغلان اتحاديه اروپا نيز در سه ماه نخست سال 2019 نسبت به سه ماه نخست 2018 حدود 1/ 1 درصد افزايش داشته است. بر اساس اين گزارش، صادرات كالايي اتحاديه اروپا به ساير كشورهاي خارج از اين اتحاديه، در فصل اول سال 2019 معادل 6/ 483 ميليارد يورو بوده كه نسبت فصل اول سال 2018 حدود 1/ 3 درصد رشد داشته است. از سويي واردات اتحاديه اروپا از ساير نقاط جهان (به جز 28 كشور عضو اتحاديه اروپا) 6/ 507 ميليارد يورو بوده كه با رشد 1/ 6 درصدي نسبت به مدت مشابه سال 2018 مواجه شده است. بنابراين، تراز تجاري اتحاديه اروپا در مدت مذكور معادل منفي 24 ميليارد يورو بوده كه كسري آن نسبت به فصل اول سال 2018 تشديد شده است. همچنين در فصل اول 2019 تجارت اتحاديه اروپا با اعضاي خود با رشد 9/ 3 درصدي نسبت به فصل اول 2018 به 3/ 914 ميليارد يورو رسيده است.

تجارت اتحاديه به تفكيك كالا

بر اساس آنچه در اين گزارش آمده است، در ميان گروه هاي اصلي كالايي در سه ماه اول 2019، تنها در گروه مواد غذايي و آشاميدني كه جزو كالاهاي اوليه محسوب مي شوند، اتحاديه اروپا داراي مازاد تجاري معادل 9/ 1 ميليارد يورو بوده و تراز تجاري آن نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود يافته است. اين موضوع نشان دهنده آن است كه در فصل نخست سال 2019 صادرات مواد غذايي اتحاديه اروپا به ساير كشورها افزايش بيشتري داشته است. از سوي ديگر بيشترين كسري تراز تجاري در گروه هاي كالايي در سه ماه اول 2019 متعلق به بخش انرژي با رقم 7/ 71 ميليارد يورو بوده كه نسبت به مدت مشابه 2018، كسري آن تشديد شده است. به عبارتي، اتحاديه اروپا كه غالبا واردكننده انرژي است در فصل نخست سال 2019 نسبت به فصل نخست سال 2018 واردات خود را افزايش و صادرات را كاهش داده است. بيشترين مازاد تراز تجاري ميان كشورهاي عضور اتحاديه اروپا و كشورهاي خارج از منطقه در فصل نخست 2019 نيز متعلق به مواد شيميايي و سپس ماشين آلات است. هرچند در اين دو گروه كالا، تراز تجاري نسبت به فصل نخست 2018، تضعيف شده است.

تراز تجاري اتحاديه با كشورهاي طرف تجاري

گزارش پيش رو نشان مي دهد در فصل نخست سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018، تراز تجاري اتحاديه اروپا با عمده كشورهاي طرف تجاري خود در خارج از اتحاديه اروپا به جز نروژ و كانادا تضعيف شده است. بر اين اساس، در ميان عمده مبادي وارداتي و مقاصد صادراتي، تراز تجاري اتحاديه اروپا، تنها در كشورهاي آمريكا و سوئيس مثبت بوده است. در ميان كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا، بيشترين صادرات اين اتحاديه در سه ماه نخست 2019 به آمريكا و سپس چين و سوئيس بوده اما بيشترين واردات آن از چين صورت گرفته است؛ تا جايي كه بالابودن ميزان واردات اتحاديه اروپا از چين منجر شده تا بيشترين كسري تجاري اتحاديه اروپا در ميان طرف هاي عمده تجاري آن (در ميان كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا) متعلق به تجارت با چين باشد. علاوه بر اين، بررسي ميزان تجارت كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با كشورهاي خارج و داخل اتحاديه اروپا حاكي از اين است كه در ميان 28 كشور عضو اتحاديه اروپا، آلمان در فصل نخست 2019 بيشترين تجارت را با كشورهاي خارج از اتحاديه اروپا داشته است. به طوري كه در مدت مذكور نسبت به مدت مشابه سال 2018، 135 ميليارد يورو صادرات و 9/ 93 ميليارد يورو واردات داشته است. آلمان همچنين بيشترين تجارت را با اعضاي اتحاديه اروپا دارد؛ به طوري كه در فصل نخست 2019، حدود 202 ميليارد يورو كالا به اعضاي اتحاديه اروپا صادر كرده و 4/ 186 ميليارد يورو كالا از آنها وارد كرده است.

تجارت اتحاديه با ايران

آمارهاي منتشر شده نشان مي دهد تراز تجاري اتحاديه اروپا با ايران در سه ماه نخست 2019 مثبت شده است. اين در حالي است كه در مدت مشابه سال 2018، تراز اين اتحاديه با ايران منفي 500 ميليون يورو بود كه دليل آن نيز به واردات 9/ 2 ميليارد يورويي اتحاديه اروپا از ايران و صادرات 4/ 2 ميليارد يورويي اتحاديه مذكور به ايران برمي گشت. اما در فصل نخست سال 2019 با كاهش شديد واردات اتحاديه اروپا از ايران تراز تجاري آن با ايران مثبت شده و مازاد تجاري اتحاديه اروپا با ايران در مدت مذكور به 8/ 0 ميليارد يورو رسيده است. صادرات اتحاديه اروپا به ايران در اين مدت به ميزان 56 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2018 كاهش يافته و واردات اين اتحاديه از ايران با كاهش 5/ 92 درصدي نسبت به مدت مشابه 2018 روبه رو بوده است.

واردات اكثر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا از ايران در سه ماه نخست 2019 نسبت به مدت مشابه 2018 كاهش چشمگير داشته است. كشورهاي ايتاليا، اسپانيا، فرانسه و يونان كه در فصل اول 2018 بيشترين واردات را از ايران داشته اند در فصل نخست 2019، هر كدام بالغ بر 95 درصد واردات خود را كاهش داده اند. در مدت مذكور بيش از 42 درصد از واردات آلمان نيز از ايران كاهش يافته است. صادرات بيشتر كشورهاي اتحاديه اروپا به ايران نيز در مدت مذكور كاهش چشمگيري داشته است. كشورهاي آلمان، ايتاليا و فرانسه كه بزرگ ترين صادر كنندگان كالا به ايران در فصل اول سال 2018 بوده اند، در مدت مشابه سال 2019 ميزان صادرات خود به ايران را بالغ بر 50 درصد كاهش داده اند.

بررسي روند تجارت گروه هاي كالايي ميان اتحاديه اروپا و ايران در سه ماه نخست 2019 و مقايسه آن با سه ماه نخست 2018 نشان مي دهد در گروه محصولات غذايي مجموع واردات اتحاديه اروپا از ايران طي سه ماه نخست 2019 در مقايسه با سه ماه نخست 2018 حدود 53 درصد كاهش داشته است كه عامل اصلي آن، كاهش واردات آلمان و اسپانيا به عنوان بزرگ ترين واردكنندگان مواد غذايي از ايران است. واردات اين كشورها از ايران به ترتيب با افت 64 درصد و افت 36 درصدي روبه رو بوده است. در مقابل، صادرات اتحاديه اروپا به ايران در گروه مواد و محصولات غذايي حدود 61 درصد افزايش يافته كه افزايش صادرات دو كشور آلمان و فرانسه بيشترين اثر را در افزايش 61 درصدي صادرات داشته است.

كشور آلمان بزرگ ترين وارد كننده مواد خام به جز سوخت از ايران بوده و ميزان واردات اين كشور در فصل نخست سال 2019 با كاهش 27 درصدي نسبت به فصل نخست سال 2018 مواجه شده است. صادرات مواد خام به جز سوخت توسط اتحاديه اروپا به ايران نيز در مدت مذكور 33 درصد كاهش داشته كه آلمان به عنوان بزرگ ترين صادركننده آن به ايران در ميان ساير اعضاي اتحاديه اروپا در اين بخش 17 درصد كاهش صادرات را تجربه كرده است. در گروه سوخت هاي معدني، واردات اتحاديه اروپا از ايران در فصل اول 2019 نسبت به مدت مشابه 2018 كاهش 100 درصدي را شاهد هستيم. در صادرات اين گروه توسط اتحاديه اروپا به ايران نيز كاهش 49 درصدي در مدت مذكور مشاهده شده است. در گروه محصولات شيميايي، مجموع واردات اتحاديه اروپا از ايران در سه ماه نخست 2019 نسبت به سه ماه نخست 2018 حدود 3 درصد كاهش يافته است. در اين ميان كاهش واردات ايتاليا و آلمان از ايران، بيشترين اثر را در كاهش صادرات داشته، اما كشورهاي مجارستان، يونان و بلژيك در فصل نخست سال 2019 واردات خود را از ايران در اين گروه كالايي افزايش داده اند. صادرات اين گروه كالايي به ايران نيز در مدت مذكور 33 درصد كاهش داشته كه مهم ترين عامل آن كاهش 29 درصدي صادرات آلمان به ايران بوده است.

انقباض تجارت با اتحاديه اروپا


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4615 به تاريخ 2/3/98، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي فارس
شماره 2 (پياپي 63)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است