|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق98/3/12: «كورنليا كوپپچ» پروفسور جامعه شناسي در گفت و گو با اشپيگل: اگر فضاي عمومي گشوده تر شود، جذابيت پوپوليست هاي راست از بين مي رود
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3459
سه شنبه 4 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3442 12/3/98 > صفحه 7 (جهان) > متن
 
      


«كورنليا كوپپچ» پروفسور جامعه شناسي در گفت و گو با اشپيگل: اگر فضاي عمومي گشوده تر شود، جذابيت پوپوليست هاي راست از بين مي رود


مترجم: بيوك بوداغي
برگرفته از: اشپيگل

«كورنليا كوپپچ» پروفسور جامعه شناسي در دانشگاه فني دارمشتات است. هفته نامه اشپيگل يك روز پيش از آغاز انتخابات پارلمان اتحاديه اروپا در مصاحبه اي، درباره برآمدن نيروهاي راست پوپوليست با او به گفت وگو نشسته است. كوپپچ اين روند را پيامد فرادستي نخبگان خودستا و ليبرال هايي مي داند كه كنترل انديشه را توصيه مي كنند و نيز محافل به اصطلاح روشنفكري را مقصر مي داند كه غالبا گرايش هاي نژادپرستانه دارند. كوپپچ 52 ساله، درباره واهمه ها و نگراني هاي قشر متوسط و علت برآمدن احزاب راست پوپوليست پژوهش مي كند. براي نگارش كتاب جديدشان، پاي صحبت اعضاي حزب آلترناتيو براي آلمان (AfD) نشسته است و در گردهمايي ها و مراسم احزاب حضور يافته است.
 در انتخابات پارلمان اروپا آراي اردوگاه پوپوليست هاي راست باز افزايش مي يابد. تداوم اين روند موفقيت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

دلايل آن پيچيده تر از آن است كه در گفتار، نمايش هاي تلويزيوني و از زبان تحليلگران انتخابات بيان مي شود. دلايل آن را نه اين سيل پناهندگان مي تواند توضيح دهد و نه عمق يابي شكاف فقير و ثروت بعد از روند جهاني شدن. ما اكنون در دوران دگرگون سازي به سر مي بريم كه جهان گستر است.

 منظورتان چيست؟

از فروپاشي ديوار به اين سو، ديگر آن دو بلوك ايدئولوژيكي متخاصم وجود ندارند كه پيش تر رويدادهاي جهاني را رقم مي زدند، بلكه اكنون اين شركت هاي غول آسا هستند كه كاركنش آنها حد ومرز نمي شناسد. دولت هاي ملي بخش بزرگي از استقلال خود را از دست داده اند، چون نمي توانند تجارت جهاني را كنترل و تنظيم كنند، حيطه نفوذ و تاثير سياست مداران و مقامات اروپا باوجود همه پيمان هاي بين المللي، ديگر آن گونه كه بايد نمي تواند گرهي از كار بگشايد. ازاين رو يافتن راه حل هاي رضايت بخش براي مسائل اجتماعي روزبه روز دشوار تر مي شود.

 چرا؟

چون از سويي يك رسته جهاني سروران وجود دارند كه به تمام نقاط جهان پرواز مي كنند، از طريق ويدئو كنفرانس در تمام كشورها مشاوره مي دهند، تصميم مي گيرند و پول هاي هنگفت به جيب مي زنند، بي آنكه مجبور باشند مسئوليت جهاني را تقبل كنند و از ديگر سو توده مردم از حداقل رفاه بهره مند نيستند، زيرا نقش و نفوذ احزاب مردمي، اتحاديه هاي كارگري و قراردادهاي نرخ جمعي دستمزدها در محدوده كشورها رو به پايان است و به هرحال از ميان مي رود.

 چرا بايد چنين روندي الزاما به تقويت پوپوليست هاي راست منجر شود؟ به نظر مي رسد ايده چپ ها كه پيشينه تاريخي دارند، اصولا بايد در عرصه بين المللي از اين شرايط بيشترين استفاده را مي كرد.

اما ايده هاي آنها به دوران هاي گذشته تعلق دارد. خلاف پوپوليست هاي راست جديد تظاهر مي كنند كه گويا ايده هاشان بديل هاي نوآييني است. حزب آلترناتيو حتي اين ادعا را در نام خود يدك مي كشد. اينكه ما به ايده هاي ديگر و بديع نياز داريم تا با تحولات درون ساخت دوران خود برخورد كنيم، امري است گريزناپذير. همچنين در حوزه فرهنگ آن پيوستگي روشن كه پيش تر ما را در فهم جهان ياري مي كرد، تار و مبهم مي شود. جامعه ما از تكيه گاه هاي پيشين خود دور مي شود.

 منظورتان چيست؟

ديگر سنجه روشني براي فرهنگ فرادستي كه از انسان باوري و روشنگري سرچشمه مي گرفت، وجود ندارد كه بتوان با آن به ارزش هاي تعهدآور بازگشت. اساسا چنين به نظر مي رسد كه مدل جامعه غربي منزلت رفيع خود را از دست داده است، چون ديگر پيشرفت اقتصادي لزوما ارزش هاي دموكراتيك بار نمي آورد.

هويت هاي فرهنگي كه براي انسان ها امر وجودي اند، هرچه بيشتر متكثر مي شوند؛ نمونه اش جنسيت؛ در كنار مردان و زنان اكنون جنس سومي هست كه «متفاوت» ناميده مي شود و بنابراين مفاهيم جنسيتي بي شماري را علي الا صول دربر مي گيرد.

اما گرچه ما جهان را به طور روزافزون تار و ناروشن مي فهميم، ديدگاه هاي ظاهرا روشن و بي بديلي در مناظره هاي علني سيطره دارند. ليبرال ها و به اصطلاح محافل روشنفكري كه تريبون و صداي بلندي دارند و افكار عمومي را سمت وسو مي دهند، كنترل انديشه را توصيه مي كنند.

  اين انتقاد تندي است.

وقتي اين به اصطلاح مصرف كننده متوسط Otto هنگام بحران اروپا مي پرسيد چرا اتحاديه اروپا اساسا بايد يونان را نجات دهد، اين خطر را مي پذيرفت كه به عنوان خائن قلمداد شود و آن كسي كه از كميسيون اروپا انتقاد مي كرد و مي گفت مثل يك دولت عمل مي كند، بدون آنكه به واسطه انتخابات مشروعيت داشته باشد؛ مانند دشمن اروپا به او نگريسته مي شد. درحالي كه چنين پرسش هايي بايد واقع نگرانه و عيني مورد بحث قرار مي گرفتند؛ اما بسياري از صداهاي سلطه گر جهان شهري، عنواني كه مايلم به دانشگاهيان و طبقه مسلط فرهنگي بدهم، فكر مي كنند تنها نگاه آنها به جهان اعتبار دارد. از اين رو بود كه بسياري از آنها تا پايان كار فكر مي كردند مردم بريتانيا هرگز به برگزيت راي نخواهند داد. جهان شهري ها شيفته دروغ هاي سفيد هستند. حتي وقتي نژادپرستي پوپوليست هاي راست را مورد نكوهش قرار مي دهند، نيات شان عاري از ريا نيست؛ چون بسياري از آنها نژادپرستي را دروني كرده اند.

  باز هم يك انتقاد خيلي تندتر.

اين گونه اي از نژادپرستي است كه كمتر به چشم مي آيد؛ چون در موسسات و در سيستم اقتصادي ما به طور ساختاري رخنه كرده است. جهان شهري ها سود سهام پسااستعماري را حمل و انبار مي كنند.

  باز هم متوجه فريب كاري ديگري شده ايد؟

بسياري از جهان شهري ها وضعيت اسف بار جهان ما را تحليل انتقادي مي كنند. آنها درآمدهاي ميليوني، شركت هاي اينترنتي يا مديران كمپاني هاي بزرگ را مسبب و  عوامل اصلي اين شرايط مي دانند؛ ولي متوجه نيستند كه آنها خود نيز شريك جرم اين وضعيت هستند؛ چون آنها در مقام وكيل، دانشمند، پزشك و مدرس پاي ثابت مسابقه نئوليبرال ها هستند. آنها با گشاده دستي و آسوده خاطر با مبالغ هنگفت، خانه هايي در مناطق محبوب فرادستان مي خرند و جدايي افكني اجتماعي را تشديد مي كنند؛ آنها به همديگر دروغ تحويل مي دهند و ادعا مي كنند هركسي با تدابير خودبهينه گر مي تواند از عهده زندگي لوكس و فانتزي برآيد و نزد كساني كه براي حداقل رفاه جان مي كنند، اين احساس تقويت مي شود كه گويا در يك جهان موازي زندگي مي كنند. در نتيجه آن رشته احساسي كه آنها را به جامعه پيوند مي زند، از هم مي گسلد.

  شما پيشنهادهايي براي چاره جويي اين وضعيت داريد؟

ما امكانات زيادي نداريم. ما بايد واقع نگرانه و عيني بحث كنيم و از جنگ عقايد ايدئولوژيك در سياست جلوگيري كنيم. ما بايد بپذيريم كه هر حقيقتي نسبي است و حقيقت خود ما نيز. عرصه عمومي براي مباحث اجتماعي بايد گسترش يابد. اگر فضاي دانشگاه ها و پارلمان ها و عرصه عمومي گشوده تر شود، جذابيت پوپوليست هاي راست به عنوان منبع جذب انواع نارضايتي ها از بين مي رود.

  پروپاگانداي تحقيركننده انسان ها از رتوريك پوپوليست هاي راست جدايي ناپذير است. اين امر گفت وگوي بي غرضانه با آنها را ناممكن نمي كند؟

كرامت انساني تعرض ناپذير و ارجح تر از هر چيزي است. نمي خواهم راست افراطي را در حزبي مثل آلترناتيو بي خطر جلوه دهم، گفت وگو با آنها سخت است؛ اما متاسفانه حزب در سطوح متعددي بي نهايت نامدارا است. من به خاطر پژوهشم در گردهمايي جناح ليبرال آنها شركت كردم، آنها تفاوت چنداني با ليبرال هاي چپ در ميان مدرسان دانشگاه ها نداشتند. در مراسم ايام آدونت، آنها سرودهاي عيد كريسمس مي خواندند، كاملا ساده و دلنشين. احساس كردم در خانه پدري هستم. اگر ما امكان اين ارتباط ها را درحالي كه آنها را اخلاقا شماتت مي كنيم، ناديده بگيريم، در نتيجه شكاف جامعه را پيشاپيش شتاب مي بخشيم.

«كورنليا كوپپچ» پروفسور جامعه شناسي در گفت و گو با اشپيگل: اگر فضاي عمومي گشوده تر شود، جذابيت پوپوليست هاي راست از بين مي رود


 روزنامه شرق، شماره 3442 به تاريخ 12/3/98، صفحه 7 (جهان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 3 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه نخبگان علوم و مهندسي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 402)، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است