فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۱۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اباختر تابستان 1397 محمدعلی مهدوی امیری
ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2228-6640 زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی
ابن سینا 1735-9503 پاییز 1398 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
اپیدمیولوژی ایران 1735-7489 زمستان 1398 انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران
اتاق سبز دی 1393
اتوماسیون ساختمان خرداد و تیر 1397 سیف الله نیک نامی
اثر 1024-2647 تابستان 1398 پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
احسن الحدیث بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
احیا 1396 شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
اخبار آزمایشگاهی اسفند 1396 و فروردین 1397 دکتر محمدرضا عابدی
اخبار ادیان 0786-1735 بهمن 1391 موسسه گفت و گوی ادیان
اخبار شیعیان آبان و آذر 1392 موسسه شیعه شناسی
اخبار فلزات اسفند 1398 اتابک خلیلی
اخبار مالی بهمن 1398 جاوید رنجبر فرد شیرازی
اختلالات ارتباطی گفتار و زبان 3245-3052 بهار و تابستان 1394 موسسه آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
اخلاق 2251-7898 زمستان 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
اخلاق پزشکی 2008-4374 بهار 1398 مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
اخلاق پژوهی 2476-3640 پاییز 1398 پژوهشگاه قرآن و حدیث
اخلاق در علوم و فناوری 2010-2011 زمستان 1398 انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
اخلاق زیستی 2345-2803 پاییز 1398 انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
|
 • pISSN: 1024-2647
  فصلنامه علمی-ترویجی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  مدیر مسئول: دکتر جلیل گلشن
  سردبیر: دکتر مهناز اشرفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (تابستان 1398)
 • فصلنامه علمی , فرهنگی ,اجتماعی
  صاحب امتیاز: شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمصطفی صفوی
  سردبیر: کوروش نیک آیین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (1396)
 • فصلنامه در حوزه بازارهای پولی - مالی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: جاوید رنجبر فرد شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (بهمن 1398)
 • pISSN: 2251-7898
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: محمد قطبی جشوقانی
  سردبیر: دکتر حبیب رضا ارزانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-4374
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
  مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1398)
 • pISSN: 2345-2803
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر محمود عباسی
  سردبیر: آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 33 (پاییز 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال