فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ا)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اباختر تابستان 1397 محمدعلی مهدوی امیری
اتاق سبز دی 1393
اتوماسیون ساختمان خرداد و تیر 1397 سیف الله نیک نامی
احیا 1396 شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
اخبار آزمایشگاهی اسفند 1396 و فروردین 1397 دکتر محمدرضا عابدی
اخبار ادیان 0786-1735 بهمن 1391 موسسه گفت و گوی ادیان
اخبار فلزات اسفند 1398 اتابک خلیلی
اخبار مالی بهمن 1398 جاوید رنجبر فرد شیرازی
ادبیات داستانی 3563-1023 شهریور 86 حوزه هنری
ارتباط موفق خرداد 1386 موسسه مطبوعات اشراق جامعه
ارتباطات پویا اسفند 1397 باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر یزد
ارژنگ آبان 1387 احمد طالبی نژاد
استاندارد 1647-1013 بهمن 1389 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
استعدادهای درخشان 8460-1680 دی - اسفند 1387 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
اسفار پاییز و زمستان 1396 قدرت الله قربانی
اسلام پژوهی بهار و تابستان 1389 جهاد دانشگاهی
اسلام در نگاه غرب آذر و دی 1390 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
اسلام، سیاست و ساختار بین الملل تابستان 1389 دانشگاه پیام نور
اسوه اسفند 1398 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان
اشارات ایام 1735-7402 پاییز 1396 صدا و سیما
|
 • فصلنامه علمی , فرهنگی ,اجتماعی
  صاحب امتیاز: شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
  مدیر مسئول: دکتر سیدمصطفی صفوی
  سردبیر: کوروش نیک آیین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (1396)
 • فصلنامه در حوزه بازارهای پولی - مالی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: جاوید رنجبر فرد شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 21 (بهمن 1398)
 • ماهنامه اطلاع رسانی- آموزشی - پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعات اشراق جامعه
  مدیر مسئول: بهروز اسلامی
  سردبیر: شهرام اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (خرداد 1386)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: باشگاه فرهنگی ورزشی آرمان پیشگامان کویر یزد
  مدیر مسئول: مرتضی یغمایی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (اسفند 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: احمد طالبی نژاد
  سردبیر: مجید اسلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (آبان 1387)
 • pISSN: 1647-1013
  ماهنامه اقتصادی, علمی, فرهنگی
  صاحب امتیاز: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  مدیر مسئول: مهندس نظام الدین برزگری
  سردبیر: مهندس حسین آزارشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 222 (بهمن 1389)
 • ماهنامه فرهنگی ,سیاسی,اجتماعی
  صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان
  مدیر مسئول: آیت الله عباسعلی سلیمانی
  سردبیر: مهدی اربابی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 211 (اسفند 1398)
 • pISSN: 1735-7402
  فصلنامه ادبی
  صاحب امتیاز: صدا و سیما
  مدیر مسئول: محمدحسین ظریفیان یگانه
  سردبیر: مهندس عباس غلامی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 165 (پاییز 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال