فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ت)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۹۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تئاتر 1735-0239 پاییز 1397 انجمن هنرهای نمایشی ایران
تا اجتهاد بهار و تابستان 1396 دکتر سیدعلی شبیری زنجانی
تابش و فناوری هسته ای 2423-6616 زمستان 1396 دانشگاه گیلان
تاریخ 2008-0271 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
تاریخ ادبیات 2008-7349 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ اسلام 2008-6431 پاییز 1398 دانشگاه باقرالعلوم
تاریخ اسلام در آینه پژوهش 1774-2008 پاییز و زمستان 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ اسلام و ایران 2008-885X پاییز 1398 دانشگاه الزهرا
تاریخ اندیش تابستان و پاییز 1398 آسیه ایزدیار
تاریخ ایران 2008-7357 بهار و تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ پزشکی 8320-2251 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تاریخ پژوهی 2008-1448 پاییز 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ روابط خارجی 1735-2010 تابستان 1398 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ شفاهی پاییز و زمستان 1396 پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ علم 1735-0573 بهار و تابستان 1398 دانشگاه تهران
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2252-0538 پاییز 1398 دانشگاه معارف اسلامی
تاریخ فلسفه 2008-9589 پاییز 1398 انجمن علمی تاریخ فلسفه
تاریخ معاصر ایران پاییز 1391 موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
تاریخ نامه انقلاب 2588-3496 پاییز و زمستان 1397 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
تاریخ نامه ایران بعد از اسلام 2251-757X زمستان 1398 دانشگاه تبریز
|
 • pISSN: 1735-0239
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران
  سردبیر: دکتر سیدمصطفی مختاباد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 74 (پاییز 1397)
 • دوفصلنامه علمی-پژوهشی حوزوی
  صاحب امتیاز: دکتر سیدعلی شبیری زنجانی
  مدیر مسئول: سیدعلی شبیری
  سردبیر: دکتر ابوالقاسم مقیمی حاجی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (بهار و تابستان 1396)
 • pISSN: 2008-0271
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
  مدیر مسئول: دکتر حسین زمانی
  سردبیر: دکتر امیرتیمور رفیعی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-6431
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم
  مدیر مسئول: دکتر شمس الله مریجی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محسن الویری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (پاییز 1398)
 • pISSN: 8320-2251
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر ولایتی
  سردبیر: دکتر محمود عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 39 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2008-1448
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
  مدیر مسئول: جلیل قصابی گزکوه
  سردبیر: علی باغ دار دل گشا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1735-2010
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدکاظم سجادپور
  سردبیر: محمدعلی کاظم بیگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 79 (تابستان 1398)
 • دوفصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: محمدجواد مرادی نیا
  سردبیر: دکتر غلامرضا عزیزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1396)
 • pISSN: 2252-0538
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه معارف اسلامی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
  سردبیر: دکتر فاطمه جان احمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (پاییز 1398)
 • pISSN: 2008-9589
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی تاریخ فلسفه
  مدیر مسئول: آیت الله سیدمحمد خامنه ای
  سردبیر: دکتر حسین کلباسی اشتری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 38 (پاییز 1398)
 • فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  مدیر مسئول: محمدحسین طارمی
  سردبیر: موسی فقیه حقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 63 (پاییز 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال