فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف ت)

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تجارت دی ماه 1380 بانک تجارت
تخته سفید اسفند 1392 مسعود حسین
تراز نیمه دوم دی 1392 موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
تندیس آذر 1397 محمدحسن حامدی
تکتا دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
تیزهوش آذر و دی 1396 دکتر مهدی شاگردی
تیلار میرجلال سیدمحمدی
|
 • دوهفته نامه اقتصادی, بانکداری
  صاحب امتیاز: بانک تجارت
  مدیر مسئول: خسرو تیموری
  سردبیر: حمیدرضا شریفیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 96 (دی ماه 1380)
 • دوهفته نامه فرهنگی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مسعود حسین
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (اسفند 1392)
 • دوهفته نامه تحلیلی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر هاشم داداش پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (نیمه دوم دی 1392)
 • هفته نامه کشاورزی و صنایع غذایی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس داوود رویتوند غیاثوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (دی 1389)
 • هفته نامه اجتماعی, فرهنگی, سیاسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: میرجلال سیدمحمدی
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال