فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف ت)

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
تخته سفید اسفند 1392 مسعود حسین
تراز نیمه دوم دی 1392 موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
تندیس بهمن 1398 محمدحسن حامدی
تکتا دی 1389 مهندس داوود رویتوند غیاثوند
|
 • دوهفته نامه فرهنگی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مسعود حسین
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (اسفند 1392)
 • دوهفته نامه تحلیلی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، رسانه ای تراز رسانه فرزانگان
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر هاشم داداش پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18 (نیمه دوم دی 1392)
 • هفته نامه کشاورزی و صنایع غذایی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس داوود رویتوند غیاثوند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 75 (دی 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال