فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ج)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دو ماهنامه جاده ابریشم نوروز 1390 محمدعلی خداشناس
ماهنامه جاده های سبز اسفند 1398 موسسه همراهان جاده های سبز
فصلنامه جامعه پزشکی تهران بهار 1391 سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
نشریه جستارهای حقوق عمومی تابستان 1397 دکتر محمد حسنوند
نشریه جستارهای شهرسازی 2789-1735 بهار و تابستان 1399 محمدحسین جهانشاهی
ماهنامه جشن کتاب 1766-1735 بهار 1387 آرش حجازی
فصلنامه جلوه نقش بهار 1390 سید فرهاد آیت اللهی
فصلنامه جنگ الکترونیک پاییز 1388 نهاجا
دو ماهنامه جنگ صنعت و فناوری 1028-933x خرداد و تیر 1398 مهندس حمید شمس بیگی
مجله جنگ هنر مس زمستان 1398 و نوروز 1399 سید علی میرافضلی
فصلنامه جنگل و مرتع 1735-0093 بهار 1398 سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
دوماهنامه جهاد آذر و دی 1387 وزارت جهاد کشاورزی
ماهنامه جهاد روستا دی 1385 معاونت ترویج و نظام بهره برداری
ماهنامه جهان انرژی 4102-1735 تیر 1386 امید میرچولی
دوماهنامه جهان دامپروری مهر و آبان 1391 دکتر احمد رحمانی
ماهنامه جهان سبز 2476-4027 اسفند 1395 انتشارات فنی ایران
ماهنامه جهان گستر آبان 1399 نسرین ابراهیمی ساعتی
جهان معدن مرداد 1399 نعمت الله شهبازی
نشریه جهان نوین تابستان 1399 داوود قادرزاده
ماهنامه جهان کتاب 1681-9705 تیر الی شهریور 1399 طلیعه خادمیان
|
 • pISSN: 1735-0093
  فصلنامه علمی, اجتماعی, اقتصادی
  صاحب امتیاز: سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدحسین رزاقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 116 (بهار 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: معاونت ترویج و نظام بهره برداری
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا جهانسوز
  سردبیر: فیروز خدابنده لو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 447 (دی 1385)
 • pISSN: 2476-4027
  ماهنامه محیط زیست و توسعه پایدار
  صاحب امتیاز: انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  سردبیر: مرتضی تفرشی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12 (اسفند 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال