فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف خ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه خاطرات سیاسی تابستان 1399 احمد حکیمی پور
دو هفته نامه خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
ماهنامه خانه تاسیسات 2252-049x تیر 1399 مهندس رامین تابان
نشریه خانه خوبان دی 1399 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
فصلنامه خانه عمران پاییز و زمستان 1390 مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف
فصلنامه خانه و دفترکار 1391 فخری ناصری
ماهنامه خانواده مهر 1391 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه خانواده پژوهی 1735-8442 پاییز 1399 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نشریه خانواده درمانی کاربردی 2717-2430 پاییز 1399 انجمن ایرانی مطالعات زنان
فصلنامه خانواده و پژوهش پاییز 1399 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
نشریه خانواده و سلامت جنسی زمستان 1398 موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
فصلنامه خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
دوماهنامه خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
نشریه خبرنامه انجمن آمار ایران بهار 1399 انجمن آمار ایران
خبرنامه انجمن انرژی ایران آذر 1387 انجمن انرژی ایران
خبرنامه انجمن ریاضی ایران تابستان 1398 انجمن ریاضی ایران
خبرنامه انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران شهریور 1389 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
خبرنامه سمت (ضمیمه سخن سمت) تیر 1385 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهر 1382 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ماهنامه صنعت لاستیک خرداد 1391 انجمن صنفی صنعت تایر ایران
|
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 134 (دی 1399)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: سید محمدرضا واحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (مهر 1391)
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال