فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف خ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خاطرات سیاسی پاییز 1397 احمد حکیمی پور
خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
خانه تاسیسات 2252-049x دی 1398 مهندس رامین تابان
خانه خوبان آذر و دی 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
خانه عمران پاییز و زمستان 1390 مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف
خانه و دفترکار 1391 فخری ناصری
خانواده مهر 1391 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
خانواده پژوهی 1735-8442 زمستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خانواده و پژوهش زمستان 1398 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
خبرنامه انجمن آمار ایران مهر 1398 انجمن آمار ایران
خبرنامه انجمن انرژی ایران آذر 1387 انجمن انرژی ایران
خبرنامه انجمن ریاضی ایران بهار 1398 انجمن ریاضی ایران
خبرنامه انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران شهریور 1389 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
خبرنامه سمت تیر 1385 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها
خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهر 1382 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
خبرنامه ی صنعت لاستیک خرداد 1391 انجمن صنفی صنعت تایر ایران
خدمات پس از فروش 2322-567x آذر و دی 1396 شرکت جهان سبز
خردنامه صدرا 1560-0874 زمستان 1398 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
|
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (آذر و دی 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
  مدیر مسئول: سیدمحمدرضا واحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (مهر 1391)
 • فصلنامه تحلیلی, پژوهشی و آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس مسعود شکیباصفت
  سردبیر: معصومه غلامی همدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار 1394)
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال