فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف خ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خاطرات سیاسی پاییز 1397 احمد حکیمی پور
خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
خانه تاسیسات 2252-049x مهر 1398 مهندس رامین تابان
خانه خوبان مهر و آبان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
خانه عمران پاییز و زمستان 1390 مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف
خانه و دفترکار 1391 فخری ناصری
خانواده مهر 1391 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
خانواده پژوهی 1735-8442 تابستان 1398 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خانواده و پژوهش تابستان 1398 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
خبرنامه انجمن آمار ایران بهار 1398 انجمن آمار ایران
خبرنامه انجمن انرژی ایران آذر 1387 انجمن انرژی ایران
خبرنامه انجمن ریاضی ایران پاییز و زمستان 1397 انجمن ریاضی ایران
خبرنامه انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران شهریور 1389 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
خبرنامه سمت تیر 1385 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها
خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهر 1382 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
خبرنامه ی صنعت لاستیک خرداد 1391 انجمن صنفی صنعت تایر ایران
خدمات پس از فروش 2322-567x آذر و دی 1396 شرکت جهان سبز
خردنامه صدرا 1560-0874 تابستان 1398 بنیاد حکمت اسلامی صدرا
|
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 126 (مهر و آبان 1398)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
  مدیر مسئول: سیدمحمدرضا واحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (مهر 1391)
 • pISSN: 1735-8442 eISSN: 2476-7484
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدعلی مظاهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (تابستان 1398)
 • فصلنامه تحلیلی, پژوهشی و آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس مسعود شکیباصفت
  سردبیر: معصومه غلامی همدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار 1394)
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال