فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف خ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خانه تاسیسات 2252-049x دی 1398 مهندس رامین تابان
خانه عمران پاییز و زمستان 1390 مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف
خانه و دفترکار 1391 فخری ناصری
خانواده مهر 1391 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
خبرنامه انجمن آمار ایران مهر 1398 انجمن آمار ایران
خبرنامه انجمن انرژی ایران آذر 1387 انجمن انرژی ایران
خبرنامه انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران شهریور 1389 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
خبرنامه سمت تیر 1385 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها
خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهر 1382 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
خبرنامه ی صنعت لاستیک خرداد 1391 انجمن صنفی صنعت تایر ایران
خدمات پس از فروش 2322-567x آذر و دی 1396 شرکت جهان سبز
خشکبار تیر 1397 شهرام پایکار
خط فروردین و اردیبهشت 1396 خانه طلاب جوان
خلاقیت و نوآوری 1005-1795 زمستان 1384 و بهار 1385 دکتر حسن قاسم زاده
خلق مهر و آبان 1398 موسسه فرهنگی دارالهدی
خوانش زمستان 1395 بهناز صالحی
خودرو گستر 1735-952x اردیبهشت 1394
خورشید مکه 0514-1735 خرداد 1385 علیرضا نعمتی
خورنوش 1029-8541 شهریور 1390 مهندس مهدی مسعودی
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
  مدیر مسئول: سیدمحمدرضا واحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (مهر 1391)
 • فصلنامه تحلیلی, پژوهشی و آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس مسعود شکیباصفت
  سردبیر: معصومه غلامی همدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار 1394)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام پایکار
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (تیر 1397)
 • دوماهنامه اخلاقی تربیتی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی دارالهدی
  مدیر مسئول: عبدالعلی حجتیان زاده
  سردبیر: محمدرضا مجیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (مهر و آبان 1398)
 • pISSN: 0514-1735
  ماهنامه فرهنگی, اعتقادی, اجتماعی (ویژه امام عصر ارواحنا فداه)
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: علیرضا نعمتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 42 (خرداد 1385)
 • pISSN: 1029-8541
  دوماهنامه آشپزی
  صاحب امتیاز: مهندس مهدی مسعودی
  مدیر مسئول: محمدرضا موثقی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 77 (شهریور 1390)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال