فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف خ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه خانه تاسیسات 2252-049x تیر 1399 مهندس رامین تابان
فصلنامه خانه عمران پاییز و زمستان 1390 مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف
فصلنامه خانه و دفترکار 1391 فخری ناصری
ماهنامه خانواده مهر 1391 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
نشریه خبرنامه انجمن آمار ایران زمستان 1399 انجمن آمار ایران
خبرنامه انجمن انرژی ایران آذر 1387 انجمن انرژی ایران
خبرنامه انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران شهریور 1389 انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
خبرنامه سمت (ضمیمه سخن سمت) تیر 1385 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی مهر 1382 فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ماهنامه صنعت لاستیک خرداد 1391 انجمن صنفی صنعت تایر ایران
ماهنامه خدمات پس از فروش 2322-567x آذر و دی 1396 شرکت جهان سبز
ماهنامه خشکبار تیر 1397 شهرام پایکار
نشریه خط فروردین و اردیبهشت 1396 خانه طلاب جوان
فصلنامه خلاقیت و نوآوری 1005-1795 زمستان 1384 و بهار 1385 دکتر حسن قاسم زاده
دو ماهنامه خلق آذر الی اسفند 1399 موسسه فرهنگی دارالهدی
مجله خوانش زمستان 1395 بهناز صالحی
ماهنامه خودرو گستر 1735-952x اردیبهشت 1394
ماهنامه خورشید مکه 0514-1735 خرداد 1385 علیرضا نعمتی
دوماهنامه خورنوش 1029-8541 شهریور 1390 مهندس مهدی مسعودی
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: سید محمدرضا واحدی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (مهر 1391)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, معلومات عمومی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهرام پایکار
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 65 (تیر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال