فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف خ)

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خاطرات سیاسی پاییز 1397 احمد حکیمی پور
خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
خانه خوبان آذر و دی 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
خبرنامه انجمن ریاضی ایران بهار 1398 انجمن ریاضی ایران
خواندنی 1735-0433 اردیبهشت و خرداد 1399 ویدا صارمی نوری
|
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال