فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف خ)

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
خاطرات سیاسی پاییز 1397 احمد حکیمی پور
خانه بخت اسفند 1395 ندا عابد
خانه خوبان مهر و آبان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
خبرنامه انجمن ریاضی ایران پاییز و زمستان 1397 انجمن ریاضی ایران
خواندنی 1735-0433 شهریور و مهر 1398 ویدا صارمی نوری
|
 • ماهنامه ویژه همسران
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: دکتر محمد دولتخواه
  سردبیر: محسن سیمایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 126 (مهر و آبان 1398)
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
 • pISSN: 1735-0433
  ماهنامه اقتصادی, اجتماعی, سیاسی, پژوهشی, خبری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ویدا صارمی نوری
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 105 (شهریور و مهر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال