فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف د)

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
داروگ مهر 1397 شرکت انتشارات فنی ایران
داستان شیراز پاییز 1398 مجید خادم
دانش یوگا بهمن 1398 سیدعبدالحمید موحدی نائینی
دانشمند 1011-3495 بهمن 1398 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
دنیای اسب زمستان 1397 مهندس سهیل یوسف نیا
دنیای تجارت مرداد و شهریور 1391 دنیای تجارت و گردشگری آریان
دنیای زنان 2568-1735 بهمن و اسفند 1398 دکتر اصغر نعمتی
دنیای شنا - ورزشهای آبی 1735-1804 بهمن 1398
دهیاریها فروردین و اردیبهشت 1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
دوست خردسالان اردیبهشت 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دوست نوجوانان فروردین 1397 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
دوست کودکان اردیبهشت 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
|
 • ماهنامه اطلاعات و آموزش حفاظت از محیط زیست
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (مهر 1397)
 • دوهفته نامه خبری, تحلیلی, اقتصادی, فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دنیای تجارت و گردشگری آریان
  مدیر مسئول: ابراهیم افراشته فر
  سردبیر: دومان سهند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (مرداد و شهریور 1391)
 • ماهنامه خردسالان
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی کمساری
  سردبیر: عبدالله حسن زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 585 (اردیبهشت 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
  مدیر مسئول: حجت الاسلام علی کمساری
  سردبیر: عبدالله حسن زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 636 (اردیبهشت 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال