فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف ز)

۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
زریبار بهار و تابستان 1394 عادل محمدپور
زرین مهر محسن سلیمیان ریزی
زن شرقی 2665-1735 مهر 1384 نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
زن فرزانه بهار و تابستان 1391 موسسه مطالعات و تحقیقات زنان
زنان 4054-1021 دی 1386 شهلا شرکت
زنان و زندگی آذر و دی 1395 سیده شیده لالمی
زندگی تابستان 1382 کانون هموفیلی ایران
|
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محسن سلیمیان ریزی
  سردبیر: احمد احمدیان
 • pISSN: 2665-1735
  ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
  مدیر مسئول: مهری سویزی
  سردبیر: طهورا نوروزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (مهر 1384)
 • pISSN: 4054-1021
  ماهنامه اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: شهلا شرکت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 152 (دی 1386)
 • فصلنامه فرهنگی, علمی و اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: کانون هموفیلی ایران
  مدیر مسئول و سردبیر: علی اکبر چوپان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (تابستان 1382)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال