فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف س)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۱۱۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ساخت شهر 1735-5141 پاییز 1393 صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
ساخت و تولید 1735-5419 1397 مهندس محمد برزگری
ساخت و ساز 1726-5509 اردیبهشت 1397 گروه توسعه بین الملل ساخت و ساز
ساختمان مرداد 1398 شرکت توسعه عصر پیام سپهر
ساختمان و تجهیزات روز 2345-6337 بهمن 1397 شرکت تهویه تاسیسات امروز
ساختمان و کامپیوتر اسفند 1387 مهندس حمیدرضا فریدونی
سازمان برتر مهر و آبان 1395 سعید علی میرزایی
سازمان نظام پزشکی اصفهان زمستان 1395 سازمان نظام پزشکی اصفهان
سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 1073-1562 بهار 1398 سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) 2383-1669 تابستان و پاییز 1397 سازمان نظام پزشکی مشهد
سازمان های بین المللی 2345-6701 زمستان 1393 پژوهشکده تحقیقات راهبردی
سازه و فولاد 1735-515x بهار و تابستان 1398 انجمن سازه های فولادی ایران
سالمند 1735-806x تابستان 1398 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
سالمندشناسی 2476-7301 بهار 1398 دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سامانه های سطوح آبگیر باران 2423-5970 پاییز و زمستان 1397 انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران
سامانه های غیر خطی در مهندسی برق 2322-3146 پاییز و زمستان 1397 دانشگاه صنعتی سهند
ساناز سانیا 2008-0557 آذر 1397 ساناز مینایی
سبب مهر 1391 علی اصغر حمزه گودرزی
سبز جامگان مرداد 1391 مهندس بهنام علیزاده سهرابی
سبز زیست فروردین و اردیبهشت 1398 مهندس سیدمحمدرضا میرسهیل
|
 • pISSN: 1735-5141
  فصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: دکتر فرشاد نوریان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز 1393)
 • ماهنامه آموزشی خبری پژوهشی و تحلیلی صنعت ساختمان
  صاحب امتیاز: شرکت توسعه عصر پیام سپهر
  مدیر مسئول: علی حبیب اللهی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (مرداد 1398)
 • pISSN: 1735-515x
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن سازه های فولادی ایران
  مدیر مسئول: دکتر مجید صادق آذر
  سردبیر: دکتر فرهاد دانشجو
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 25 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 1735-806x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مدیر مسئول: دکتر احمدعلی اکبری کامرانی
  سردبیر: دکتر رباب صحاف
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1398)
 • eISSN: 2476-7301
  فصلنامه پزشکی, پیراپزشکی و پرستاری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 4 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-0557
  ماهنامه تخصصی آشپزی و شیرینی پزی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ساناز مینایی
  سردبیر: ساناز شریفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 128 (آذر 1397)
 • ماهنامه علمی - تخصصی- آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی اصغر حمزه گودرزی
  سردبیر: صادق حمزه گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (مهر 1391)
 • ماهنامه تحلیلی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز و سردبیر: مهندس بهنام علیزاده سهرابی
  مدیر مسئول: دکتر هادی جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (مرداد 1391)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال