فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف س)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ساخت و تولید 1735-5419 1397 مهندس محمد برزگری
ساخت و ساز 1726-5509 اردیبهشت 1397 گروه توسعه بین الملل ساخت و ساز
ساختمان اسفند 1398 شرکت توسعه عصر پیام سپهر
ساختمان و تجهیزات روز 2345-6337 آبان 1398 شرکت تهویه تاسیسات امروز
ساختمان و کامپیوتر اسفند 1387 مهندس حمیدرضا فریدونی
سازمان برتر مهر و آبان 1395 سعید علی میرزایی
سازمان نظام پزشکی اصفهان زمستان 1395 سازمان نظام پزشکی اصفهان
سبب مهر 1391 علی اصغر حمزه گودرزی
سبز جامگان مرداد 1391 مهندس بهنام علیزاده سهرابی
سبز زیست دی 1398 مهندس سید محمدرضا میرسهیل
سپیده آفرین 2228-5016 بهار 1393 موسسه معارف اسلامی امام رضا
ستصا 1735-3149 آذر و دی 1398 انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
سخت افزار 2252-0945 اسفند 1394 شاهین نزهتی
سخن جامعه تابستان 1397 جامعه علمیه جامعه امیرالمومنین (ع) استان تهران
سخن عشق بهار و تابستان 1386 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سرامیک و ساختمان پاییز 1398 مهندس محمدحسین خدابخش
سرزمین سبز دی و بهمن 1398 شاپور شاپوری تهرانی
سرعت اسفند 1398 و فروردین 1399 سینا گیلانی
سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع 2251-3685 آبان 1398 شرکت مبتکران آینده نگر آسایش
سروش شمس بهمن و اسفند 1398 موسسه غیردولتی شناخت و مهار سرطان
|
 • ماهنامه علمی - تخصصی- آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی اصغر حمزه گودرزی
  سردبیر: صادق حمزه گودرزی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (مهر 1391)
 • ماهنامه تحلیلی, خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز و سردبیر: مهندس بهنام علیزاده سهرابی
  مدیر مسئول: دکتر هادی جعفری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 50 (مرداد 1391)
 • دوماهنامه کشاورزی و دامپروری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سید محمدرضا میرسهیل
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 20 (دی 1398)
 • pISSN: 1735-3149
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)
  مدیر مسئول: امیرعباس اختراعی
  سردبیر: مهندس احد ذوالرحمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (آذر و دی 1398)
 • pISSN: 2252-0945
  ماهنامه علوم پایه , فنی و مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: شاهین نزهتی
  مدیر مسئول: علی رجب زاده
  سردبیر: محمدرضا پناهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (اسفند 1394)
 • فصلنامه
  صاحب امتیاز: جامعه علمیه جامعه امیرالمومنین (ع) استان تهران
  مدیر مسئول: حجت الاسلام محمدرضا کرباسی
  سردبیر: حجت الاسلام حجت صفری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 17 (تابستان 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال