فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ش)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه شارستان تابستان و پاییز 1395 مینو اسماعیل زاده
فصلنامه شاهد اندیشه 2676-6477 بهار و تابستان 1400 بنیاد شهید و امور ایثارگران
ماهنامه شاهد یاران فروردین و اردیبهشت 1400 بنیاد شهید و امور ایثارگران
ماهنامه شبکه شهریور 1400 هرمز پوررستمی
فصلنامه شعر 5050-1023 تیر ماه 1387 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
فصلنامه شعله بهار 1391 انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت اهواز
فصلنامه شفق بهار 1385 دکتر مهدی سیدآبادی
ماهنامه شمس مهر و آبان 1391 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
ماهنامه شمس تیر 1385 شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
فصلنامه شمیم معرفت تابستان 1395 سازمان بسیج مستضعفین
ماهنامه شهر سالم تیر 1390 دکتر مامک هاشمی
نشریه شهر و ساختمان شهریور 1400 مهندس علیرضا فرجام
ماهنامه شهر و منظر بهار و تابستان 1398 ژاله رضوانی
ماهنامه شهرداریها 1606-7495 بهمن و اسفند 1399 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
ماهنامه شهرزاد دی 1394
دو ماهنامه شهرنگار 1631-6927 پاییز 1399 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
دو ماهنامه شوکران شهریور و مهر 1387 پونه ندایی خرقانی ثابت
دو ماهنامه شکار و طبیعت 2383-0204 خرداد و تیر 1400 دکتر حمیدرضا ناطقی مزینان
فصلنامه شکار و ماهیگیری تابستان 1400 مهدی هروی
ماهنامه شکرشکن مهر 1386 شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
|
 • pISSN: 5050-1023
  فصلنامه فرهنگی, شعر
  صاحب امتیاز: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر حسن بنیانیان
  سردبیر: مصطفی محدثی خراسانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (تیر ماه 1387)
 • فصلنامه علمی تخصصی شیمی و نفت
  صاحب امتیاز: انجمن علمی دانشکده مهندسی نفت اهواز
  مدیر مسئول: مهندس فرشید محمودی
  سردبیر: مهندس مسعود بهاور
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 6 (بهار 1391)
 • فصلنامه علمی, تحقیقاتی, فرهنگی, مذهبی, سیاسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر مهدی سیدآبادی
  سردبیر: مهندس سارا زمانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22 (بهار 1385)
 • ماهنامه آموزشی, خبری, تحلیلی (فنی مهندسی)
  صاحب امتیاز: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
  مدیر مسئول: دکتر سید مهدی هاشمی شاهدانی
  سردبیر: عزت الله فیلی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 87-88 (مهر و آبان 1391)
 • pISSN: 1631-6927
  دوماهنامه GIS و شهرسازی
  صاحب امتیاز: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
  مدیر مسئول: دکتر علی اصغر قائمی
  سردبیر: راما قلمبر دزفولی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (پاییز 1399)
 • ماهنامه خبری, تخصصی
  صاحب امتیاز: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  مدیر مسئول: مهدی خلفی
  سردبیر: شکور آرین خواه
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 120 (مهر 1386)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال