فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف ص)

۴ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
صبح پرستو 0 نیمه اول اردیبهشت 1383 ملوک قدیمی
صحرا
صدرا موسسه فرهنگی هنری صدرا
صنعت نفت 1735-3084 نیمه اول و دوم بهمن 1397 مهندس حسین معصومی
|
  • هفته نامه فرهنگی, اجتماعی, ورزشی, ادبیات داستانی
    مدیر مسئول: عبدالرحمان دیه جی
  • هفته نامه
    صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری صدرا
    مدیر مسئول: علیرضا داداش زاده
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال