فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ع)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۹۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
عدل و انصاف 2645-3843 بهار 1398 جواد ساسانی
عرفان اسلامی 2008-0514 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان) 2008-7195 پاییز 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عصب روانشناسی 2476-5023 بهار 1398 دانشگاه پیام نور
عصر آدینه زمستان 1396 سیدمسعود پورسیدآقایی
عصر برق 3828-2588 زمستان 1397 انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
عقل و دین 2588-381x پاییز و زمستان 1397 آیت الله دکتر احمد بهشتی
علامه 1735-9872 زمستان 1397 دانشگاه تبریز
علم زبان 2423-7728 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه علامه طباطبایی
علم سنجی کاسپین 2423-4710 بهار و تابستان 1397 دانشگاه علوم پزشکی بابل
علم و مهندسی سرامیک 2322-2352 بهار 1398 انجمن سرامیک ایران
علمی پژوهان 1029-4863 بهار 1398 دانشگاه علوم پزشکی همدان
علمی شیلات ایران 1026-1354 اردیبهشت 1398 موسسه تحقیقات شیلات ایران
علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی) 1028-7655 بهار 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم اجتماعی 1735-1162 پاییز 1397 دانشگاه علامه طباطبایی
علوم اجتماعی 2008-1383 بهار و تابستان 1397 دانشگاه فردوسی مشهد
علوم اجتماعی 1735-7039 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علوم ادبی ?2476-4175 بهار و تابستان 1398 دانشگاه قم
علوم اعصاب شفای خاتم 1887-2322 تابستان 1398 مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، بیمارستان خاتم الانبیاء تهران
علوم انسانی 2008-093x اسفند 1389 دانشگاه امام حسین (ع)
|
 • pISSN: 2008-0514
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر افراسیاب پور
  سردبیر: دکتر قربان علمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 59 (بهار 1398)
 • pISSN: 2476-5023 eISSN: 2538-5623
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر حسین زارع
  سردبیر: دکتر محمد اورکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 16 (بهار 1398)
 • فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سیدمسعود پورسیدآقایی
  سردبیر: دکتر سیدرضی موسوی گیلانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (زمستان 1396)
 • pISSN: 3828-2588
  فصلنامه علمی-ترویجی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب رجبی مشهدی
  سردبیر: دکتر جواد ساده
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 11 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2588-381x
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: آیت الله دکتر احمد بهشتی
  مدیر مسئول: دکتر محسن ایزدی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-9872
  دوفصلنامه علمی و تخصصی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدتقی علوی
  سردبیر: دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (زمستان 1397)
 • pISSN: 2423-7728 eISSN: 2538-2551
  دوفصلنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و فرهنگ و زبان های باستانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: رضامراد صحرایی
  سردبیر: دکتر سیدمحمد دبیرمقدم
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1395)
 • pISSN: 1735-1162 eISSN: 2538-2772
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
  مدیر مسئول: دکتر محمدسعید ذکایی
  سردبیر: دکتر اردشیر انتظاری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 82 (پاییز 1397)
 • pISSN: 1735-7039
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
  مدیر مسئول: دکتر نبی الله ایدر
  سردبیر: دکتر وحید قاسمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-093x
  دوماهنامه علمی-ترویجی علوم انسانی به زبان فارسی، عربی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه امام حسین (ع)
  مدیر مسئول: دکتر هاشم ندایی
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر سعید بهشتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 81 (اسفند 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال