فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ع)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
عدالت زمستان 1390 انجمن علمی فقه و حقوق مقارن
عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
عروسک سخنگو دی و بهمن 1398 زهرا نعیمی
عصر ارتباطات پاییز 1391 انجمن علمی ارتباطات
عصر اندیشه اسفند 1398 محمد مهدی دانی
عصر انرژی آبان و آذر 1394 دکتر مرتضی یوسفی
عصر تراکنش اسفند 1398 و فروردین 1399 مینا والی
عصر شبکه 1394 مهدی بگلری
عصر فناوری اطلاعات فروردین و اردیبهشت 1396 مهندس احمد عدالت
عصر مدیریت دی 1390 شهلا حاجی علی لاریجی
عصر کیفیت 1735-5559 آبان و آذر 1397 دکتر بهرام جلوداری ممقانی
عصر کیمیاگری اردیبهشت 1396 مهدی قدیری
عطارنامه زمستان 1390 محمدهادی عطارنژاد
علم الکترونیک و کامپیوتر 1015-5651 مرداد 1393 شرکت تولیدی فار
علم و ادب بهار 1393 دکتر سیدیحیی عظیمی
علوم الحدیث زمستان 1386 دانشکده علوم حدیث
علوم پیراپزشکی پاییز 1383 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعیTRIZ 1464-1735 پاییز و زمستان 1384 سیدمهدی گلستان هاشمی
علوم زمین و معدن دی 1397 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
علوم مرغداری و دامپروری 2252-0155 خرداد و تیر 1395 صادق کریم زاده
|
 • فصلنامه علمی - تخصصی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فقه و حقوق مقارن
  مدیر مسئول: دکتر عابدین مومنی
  سردبیر: دکتر حامد رستمی نجف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (زمستان 1390)
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمد یارارشدی
  سردبیر: دکتر علی یارارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
 • ماهنامه فنی مهندسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدی بگلری
  سردبیر: بابک نقاش
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 181 (1394)
 • فصلنامه خبری, پژوهشی, تحلیلی
  صاحب امتیاز: شهلا حاجی علی لاریجی
  مدیر مسئول: میرمحمدعلی گلچوبیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 18-19 (دی 1390)
 • pISSN: 1735-5559
  ماهنامه آموزشی , پژوهشی و اطلاع رسانی مدیریت کیفیت و بهره وری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر بهرام جلوداری ممقانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 60 (آبان و آذر 1397)
 • دوفصلنامه حدیث و علوم مرتبط به زبان عربی
  صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث
  مدیر مسئول: محمد محمدی الری شهری
  سردبیر: سیدعلی قاضی عسکر
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23 (زمستان 1386)
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: رضا جدیدی
  سردبیر: الهام معینی جزنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 153 (دی 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال