فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ع)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله حقوقی عدالت آرا 1735-4471 1394 موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
ماهنامه عروسک سخنگو اردیبهشت و خرداد 1399 زهرا نعیمی
فصلنامه عصر ارتباطات پاییز 1391 انجمن علمی ارتباطات
ماهنامه عصر اندیشه شهریور 1400 محمد مهدی دانی
ماهنامه عصر انرژی آبان و آذر 1394 دکتر مرتضی یوسفی
نشریه عصر تراکنش مهر 1400 موسسه شبکه عصر تراکنش
مجله عصر شبکه 1394 مهدی بگلری
ماهنامه عصر فاوا خرداد الی تیر 1400 دکتر احمد عدالت
فصلنامه عصر مدیریت دی 1390 شهلا حاجی علی لاریجی
ماهنامه عصر کیفیت 1735-5559 فروردین 1399 دکتر بهرام جلوداری ممقانی
ماهنامه عصر کیمیاگری اردیبهشت 1396 مهدی قدیری
فصلنامه عطارنامه زمستان 1390 محمدهادی عطارنژاد
ماهنامه علم الکترونیک و کامپیوتر 1015-5651 مرداد 1393 شرکت تولیدی فار
ماهنامه علم و ادب بهار 1393 دکتر سید یحیی عظیمی
دوفصلنامه علوم الحدیث زمستان 1386 دانشکده علوم حدیث
فصلنامه علوم پیراپزشکی تابستان 1383 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعیTRIZ 1464-1735 پاییز و زمستان 1384 سید مهدی گلستان هاشمی
ماهنامه علوم زمین و معدن دی 1397 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مجله علوم مرغداری و دامپروری 2252-0155 خرداد و تیر 1395 دکتر صادق کریم زاده
مجله علوم و تکنولوژی نساجی بهار و تابستان 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 1735-4471
  دوفصلنامه حقوقی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و خدمات حقوقی عدالت آرا
  مدیر مسئول: دکتر محمدیار ارشدی
  سردبیر: دکتر علی یار ارشدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 23-24 (1394)
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  مدیر مسئول: رضا جدیدی
  سردبیر: الهام معینی جزنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 153 (دی 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال