فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ف)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فا خرداد 1385 محمدعلی جلالی
فارابی 3126-1022 تابستان 1396 بنیاد سینمایی فارابی
فرآیند 2008-0344 بهار 1393 انجمن معلمان فیزیک اصفهان
فردوسی 1735-3483 فروردین 1389
فرزانه 4381-1023 زمستان 86 - بهار 1387 دکتر معصومه ابتکار
فره 1735-8264 پاییز و زمستان 1389 محمدجواد کاس نژاد
فرهنگ آموزش 1388 موسسه فرهنگی آرمان رشد
فرهنگ اسلامی مرداد و شهریور 1398 دفتر نشر فرهنگ اسلامی
فرهنگ اصفهان پاییز و زمستان 1387 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان
فرهنگ اندیشه 0255-1735 تابستان و پاییز 1386 موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
فرهنگ ایمنی زمستان 1397 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
فرهنگ پایداری زمستان 1387 بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
فرهنگ تحول دی 1380 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرهنگ رسانه بهار 1386 احمد پاکزاد
فرهنگ زیارت پاییز 1396 پژوهشکده حج و زیارت
فرهنگ سلامت زمستان 1396 ابراهیم بهمن خواه
فرهنگ عمومی دی 1391 دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
فرهنگ مردم بهار و تابستان 1393 سید احمد وکیلیان
فرهنگ و آهنگ 1735-6857 بهمن 1389 کیوان فرزین
فرهنگ و سینما 1023-7410 مهر 1394 پرویز صمدی مقدم
|
 • ماهنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدعلی جلالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (خرداد 1385)
 • pISSN: 2008-0344
  فصلنامه فیزیک
  صاحب امتیاز: انجمن معلمان فیزیک اصفهان
  مدیر مسئول: عباس دهکردی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (بهار 1393)
 • pISSN: 1735-3483
  ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, سیاسی, ادبی
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمد کرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (فروردین 1389)
 • pISSN: 4381-1023
  فصلنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر معصومه ابتکار
  سردبیر: فریبا ابتهاج
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 13 (زمستان 86 - بهار 1387)
 • pISSN: 1735-8264
  فصلنامه فرهنگی تخصصی باستان شناسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدجواد کاس نژاد
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 14-15 (پاییز و زمستان 1389)
 • فصلنامه آموزشی , پژوهشی , تحلیلی , خبری و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی آرمان رشد
  مدیر مسئول: امیر نوید
  سردبیر: فرشته نوید
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 12-13 (1388)
 • pISSN: 0255-1735
  فصلنامه تخصصی در حوزه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
  مدیر مسئول: دکتر قربان بهزادیان نژاد
  سردبیر: دکتر عباس منوچهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 22-23 (تابستان و پاییز 1386)
 • فصلنامه علمی, پژوهشی, آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
  مدیر مسئول: مهدی جمالی نژاد
  سردبیر: سید حبیب راضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (زمستان 1397)
 • فصلنامه فرهنگی, اجتماعی, سیاسی و تاریخی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی قاضی عسکر
  سردبیر: محمدباقر پورامینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (پاییز 1396)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی
  مدیر مسئول: مهندس منصور واعظی
  سردبیر: دکتر شهریار زرشناس
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 17 (دی 1391)
 • pISSN: 1735-6857
  ماهنامه اطلاع رسانی ,خبری ,تحلیلی در زمینه ی موسیقی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: کیوان فرزین
  سردبیر: بهرنگ تنکابنی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهمن 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال