فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ق)

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
قارچ زمستان 1396 و بهار 1397 دکتر ساعد هرسینی
قاصد محبت تابستان 1391 انجمن آلزایمر ایران
قاصدک 1735-7365 خرداد و تیر 1389 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
قالب سازان اسفند 1397 جامعه قالبسازان ایران
قالی ایران آذر و دی 1388 نصرت الله محمودزاده
قانون یار 2538-3701 پاییز 1398 دکتر بهنام اسدی
قبسات 1029-4538 زمستان 1398 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قرآن پژوهی حسنا 2008-6105 پاییز و زمستان 1397 موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهدا
قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) 2322-5084 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
قرآن شناخت 2008-1987 پاییز و زمستان 1398 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
قرآن و طب 2251-6158 تابستان 1398 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
قرآن و علم 2322-5165 پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
قضاوت بهار 1398 مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
قطعه سازان خودرو تیر ماه 1387 انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
قلم 1735-692X بهار و تابستان 1398 انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
قند پارسی 2645-6478 زمستان 1398 دکتر آرش امرایی
قهوه دان دی و بهمن 1396
قوی سپید انزلی آذر 1383 حسن خسته بند
|
 • فصلنامه پژوهشی آموزشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن آلزایمر ایران
  مدیر مسئول: دکتر فخرالسادات امامی
  سردبیر: اعظم حاجی یوسفی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (تابستان 1391)
 • pISSN: 1735-7365
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: داوود رجبی نیا
  سردبیر: سعید عسکری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (خرداد و تیر 1389)
 • دوماهنامه تخصصی ساخت و تولید
  صاحب امتیاز: جامعه قالبسازان ایران
  مدیر مسئول: فرامرز گودرزی
  سردبیر: مهدی ساروقی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 99 (اسفند 1397)
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: نصرت الله محمودزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 88 (آذر و دی 1388)
 • pISSN: 2538-3701
  فصلنامه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر بهنام اسدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 11 (پاییز 1398)
 • pISSN: 1029-4538
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر رشاد
  سردبیر: دکتر محمد محمدرضایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 94 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-6105
  دوفصلنامه تخصصی علوم قرآن و حدیث
  صاحب امتیاز: موسسه تفسیر و پژوهش قرآن رهپویان سیدالشهدا
  مدیر مسئول: حمیده شریعتی نیاسر
  سردبیر: زهره شریعت ناصری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 35 (پاییز و زمستان 1397)
 • pISSN: 2251-6158 eISSN: 6166-2251
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا فراهانی
  سردبیر: دکتر محمدحسین نیکنام
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 3 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2322-5165 eISSN: 6106-8002
  دوفصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
  مدیر مسئول: دکتر سیدحمید جزایری
  سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 25 (پاییز و زمستان 1398)
 • فصلنامه خبری و آموزشی
  صاحب امتیاز: مدیریت آموزش دادگستری استان تهران
  مدیر مسئول: احسان مظفری
  سردبیر: دکتر منصور امینی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (بهار 1398)
 • ماهنامه فنی, مهندسی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو
  مدیر مسئول: محمدباقر رجال
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (تیر ماه 1387)
 • pISSN: 1735-692X eISSN: 2645-4912
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فرانسه
  صاحب امتیاز: انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
  مدیر مسئول: دکتر ژاله کهنمویی پور
  سردبیر: دکتر نسرین دخت خطاط
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 29 (بهار و تابستان 1398)
 • pISSN: 2645-6478 eISSN: 2645-6478
  فصلنامه ادبیات
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر آرش امرایی
  سردبیر: دکتر احمد کازرونی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 5 (زمستان 1398)
 • دوماهنامه فرهنگی و معلومات عمومی به زبان فارسی، انگلیسی
  مدیر مسئول: رضا حاجیان
  سردبیر: علی حاجیان
  آخرین شماره ثبت شده: شماره 8 (دی و بهمن 1396)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال