به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ه)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۲ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه هستی و شناخت (نامه مفید) 2423-4664 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه مفید قم
نشریه هفت آسمان 2322-4290 پاییز و زمستان 1402 دانشگاه ادیان و مذاهب
نشریه هنر زبان 2476-6526 دی 1400 دکتر مهدی محمدبیگی
نشریه هنر مدیریت سبز 2717-0756 بهار 1402 دانشگاه هنر
مجله هنر و تمدن شرق 2345-6639 بهار 1403 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نشریه هنرهای حوزه کاسپین 2476-3756 بهار و تابستان 1398 دانشگاه مازندران
فصلنامه هنرهای زیبا 1025-9570 بهار 1388 دانشگاه تهران
فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 2228-6020 بهار 1402 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی 2228-6039 پاییز 1402 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی و موسیقی 2228-6012 زمستان 1402 دانشگاه تهران
نشریه هنرهای صناعی اسلامی 2588-316x بهار و تابستان 1402 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نشریه هنرهای صناعی ایران 2645-7504 بهار و تابستان 1402 دانشگاه کاشان
نشریه هنرهای صناعی خراسان بزرگ 2821-2274 تابستان 1402 دانشگاه بین المللی امام رضا
نشریه هنرهای کاربردی 2252-0260 بهار و تابستان 1395 دانشگاه سمنان
نشریه هواشناسی کشاورزی 2345-3419 پاییز و زمستان 1402 انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
فصلنامه هوش محاسباتی در مهندسی برق 2251-6530 پاییز 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه هویت شهر 1735-9562 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله هیدروژیولوژی 2588-3011 زمستان 1401 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروژیومورفولوژی 2383-3254 زمستان 1402 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1401 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
|
 • pISSN: 2345-6639
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
  مدیر مسئول: دکتر شهره جوادی
  سردبیر: دکتر بهرام آجورلو
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (بهار 1403)
 • pISSN: 1735-9562 eISSN: 2676-5489
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 54 (تابستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال