فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف پ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۱ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پادنگ 6 ماهه دوم سال 1396 فاطمه عاطفی فرد
پادیر شهریور 1394 مهندس رضا سرهادی
پارک فناوری پردیس بهار و تابستان 1398 پارک فناوری پردیس
پازند 1735-2290 بهار 1395 دکتر فاطمه نعیمی حشکوایی
پاسدار اسلام بهمن 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
پایش سبک زندگی 4362-2423 پاییز و زمستان 1398 موسسه فرهنگی، هنری دین و معنویت آل یاسین
پرتو بصیر فروردین و اردیبهشت 1399 مرکز چشم پزشکی بصیر
پردازش دی و بهمن 1398 فاطمه کاظمی
پردازشگر 0182-1735 فروردین و اردیبهشت 1398 محمدنصیر فرهمند
پرستار چشم فروردین 1396 دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرستوی آفاق اسفند 1386 سعید مسکین نواز
پرسمان فروردین 1398 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
پرواز 1683-6022 آبان 1390 علی اکبر کوکب زاده
پزشک 5256-1560 مرداد 1389 دکتر علیرضا مدرس
پزشک پنج ستاره زمستان 1384 دانشگاه علوم پزشکی ایران
پزشکان گیل آبان ، آذر و دی 1398 دکتر محمدتقی یحیی جوزی(مسعود جوزی)
پزشکی امروز زنان پاییز و زمستان 1398 روشنک قطبی
پزشکی تامین اجتماعی 4815-1684 فروردین تا تیر 1389 سازمان تامین اجتماعی
پژواک هنر تیر 1398 بهرام عرب وند
پژوهش هنر 2345-5691 بهار 1394 دکتر بهنام زنگی
|
 • ماهنامه تخصصی, فنی و مهندسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس رضا سرهادی
  سردبیر: مهندس مریم محمدی نیا
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 43 (شهریور 1394)
 • pISSN: 1735-2290
  فصلنامه پژوهشی, آموزشی, اطلاع رسانی در زمینه علم زبان
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فاطمه نعیمی حشکوایی
  سردبیر: دکتر سید مصطفی عاصی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1395)
 • pISSN: 4362-2423
  دوماهنامه فرهنگی اجتماعی سبک زندگی ویژه فعالان و مدیران فرهنگی
  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی، هنری دین و معنویت آل یاسین
  مدیر مسئول و سردبیر: حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (پاییز و زمستان 1398)
 • ماهنامه خبری, تحلیلی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: فاطمه کاظمی
  مدیر مسئول: رویا دهقانی
  سردبیر: محمدرضا بالیده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 135 (دی و بهمن 1398)
 • ماهنامه فرهنگی - هنری - اجتماعی
  صاحب امتیاز: سعید مسکین نواز
  مدیر مسئول: احمد تیموری
  سردبیر: جلیل معماریانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 32 (اسفند 1386)
 • ماهنامه فرهنگی, مسائل اجتماعی, دانشجویی
  صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
  سردبیر: محمدعلی لیالی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 160 (فروردین 1398)
 • pISSN: 1683-6022
  ماهنامه خلبانی , هواپیما
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی اکبر کوکب زاده
  سردبیر: علیمحمد کوکب زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 176-177 (آبان 1390)
 • pISSN: 5256-1560
  ماهنامه علمی, پزشکی, اجتماعی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر علیرضا مدرس
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 130 (مرداد 1389)
 • ماهنامه فرهنگی, هنری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بهرام عرب وند
  سردبیر: امیر طلوع کیان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 6 (تیر 1398)
 • pISSN: 2345-5691
  فصلنامه آموزشی, پژوهشی و تحلیلی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر بهنام زنگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 9 (بهار 1394)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال