فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف پ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۷۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه پادنگ 6 ماهه دوم سال 1396 فاطمه عاطفی فرد
نشریه پادیر شهریور 1394 مهندس رضا سرهادی
فصلنامه پارک فناوری پردیس بهار و تابستان 1398 پارک فناوری پردیس
فصلنامه پازند 1735-2290 بهار 1395 دکتر فاطمه نعیمی حشکوایی
ماهنامه پاسدار اسلام مرداد 1400 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
دو ماهنامه پایش سبک زندگی 4362-2423 پاییز و زمستان 1398 موسسه فرهنگی، هنری دین و معنویت آل یاسین
دو ماهنامه پرتو بصیر مرداد و شهریور 1399 مرکز چشم پزشکی بصیر
ماهنامه پردازش خرداد و تیر 1400 فاطمه کاظمی
ماهنامه پردازشگر 0182-1735 فروردین و اردیبهشت 1398 محمدنصیر فرهمند
مجله پرستار چشم فروردین 1396 دانشگاه علوم پزشکی تهران
ماهنامه پرستوی آفاق اسفند 1386 سعید مسکین نواز
ماهنامه پرسمان فروردین 1398 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
ماهنامه پرواز 1683-6022 آبان 1390 علی اکبر کوکب زاده
ماهنامه پزشک 5256-1560 مرداد 1389 دکتر علیرضا مدرس
فصلنامه پزشک پنج ستاره زمستان 1384 دانشگاه علوم پزشکی ایران
ماهنامه پزشکان گیل اسفند 1399 دکتر محمدتقی یحیی جوزی
مجله پزشکی امروز زنان پاییز و زمستان 1398 روشنک قطبی
مجله پزشکی تامین اجتماعی 4815-1684 فروردین تا تیر 1389 سازمان تامین اجتماعی
ماهنامه پژواک هنر تیر 1398 بهرام عرب وند
فصلنامه پژوهش هنر 2345-5691 بهار 1394 دکتر بهنام زنگی
|
  • pISSN: 1735-2290
    فصلنامه پژوهشی, آموزشی, اطلاع رسانی در زمینه علم زبان
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فاطمه نعیمی حشکوایی
    سردبیر: دکتر سید مصطفی عاصی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 44 (بهار 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال