فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف پ)

۱۹ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پروتئین 0 بهنام جعفریان نمین
پرورش اندام مهر 1389 عطاءالله محمدعلی نژاد
پزشکی امروز دکتر فرخ سیف بهزاد
پژوهشگران فرهنگ پاییز و زمستان 1395 مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
پنجره شنبه هشتم مهر 1391 سجاد محمدی
پنجره خلاقیت نیمه اول شهریور 1395 محمدرضا جندقی زاده
پوپک 1025-0824 خرداد 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
پیام اتاق ارومیه 1735-2649 آذر - بهمن 1397 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه
پیام تجربه بهمن و اسفند 1397 کانون بازنشستگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پیام زن تیر 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
پیام سپیدار شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
پیام سلامتی اردیبهشت 1397 مهندس مهدی بهارستان
پیام گلستان عید مرادسلگی
پیشگامان مهر 1395 سازمان بسیج دانش آموزی
پیمان 1735-0441 پاییز 1397 مهندس وارطان وارتانیان
پیوست 2423-6667 تیر 1398 موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
پیک برق شنبه 23 تیرماه 1380 روابط عمومی سازمان توانیر
پیک سلامتی بهار 1388 فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
پیک شورا بهمن و اسفند 1397 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
|
 • pISSN: 0
  هفته نامه کشاورزی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بهنام جعفریان نمین
 • هفته نامه پزشکی و پیراپزشکی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر فرخ سیف بهزاد
  سردبیر: منوچهر صیادی
 • فصلنامه کرمان شناسی
  صاحب امتیاز: مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
  مدیر مسئول: محمدرضا علیزاده احمدآبادی
  سردبیر: عباسعلی رستمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (پاییز و زمستان 1395)
 • هفته نامه سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی
  صاحب امتیاز: سجاد محمدی
  مدیر مسئول: علیرضا زاکانی
  سردبیر: سیدمرتضی فاطمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 152 (شنبه هشتم مهر 1391)
 • pISSN: 1025-0824
  ماهنامه ماهنامه فرهنگی کودکان ایران
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: دکتر محمد حسنی
  سردبیر: مجید ملامحمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 299 (خرداد 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, طنز و سرگرمی سالم
  صاحب امتیاز: کانون بازنشستگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  مدیر مسئول: حسین میرزاخانی
  سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (بهمن و اسفند 1397)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز: شرکت انتشاراتی تبلیغاتی گسترش رسانه سپیدار
  مدیر مسئول: مجید پیشگاهی
  سردبیر: مهدی جعفری
 • دوهفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: عید مرادسلگی
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان بسیج دانش آموزی
  مدیر مسئول: قاسم حبیب زاده
  سردبیر: میثم اکبرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (مهر 1395)
 • pISSN: 1735-0441
  فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس وارطان وارتانیان
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2423-6667
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
  مدیر مسئول: محمدباقر اثنی عشری
  سردبیر: آرش برهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 69 (تیر 1398)
 • فصلنامه علمی
  صاحب امتیاز: فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
  مدیر مسئول: دکتر کرم الله علیمرادی
  سردبیر: دکتر سیده طلیعه آل نبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 24 (بهار 1388)
 • ماهنامه آموزشی, فنی, تخصصی
  صاحب امتیاز: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله انصاری
  سردبیر: شراره کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 356 (بهمن و اسفند 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال