فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف پ)

۱۰ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
پژوهشگران فرهنگ پاییز و زمستان 1395 مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
پنجره شنبه هشتم مهر 1391 سجاد محمدی
پوپک 1025-0824 مهر 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
پیام اتاق ارومیه 1735-2649 آذر - بهمن 1397 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ارومیه
پیام تجربه بهمن و اسفند 1397 کانون بازنشستگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
پیام زن مرداد 1398 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
پیشگامان مهر 1395 سازمان بسیج دانش آموزی
پیمان 1735-0441 پاییز 1397 مهندس وارطان وارتانیان
پیوست 2423-6667 آبان 1398 موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
پیک شورا بهمن و اسفند 1397 انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
|
 • فصلنامه کرمان شناسی
  صاحب امتیاز: مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان
  مدیر مسئول: محمدرضا علیزاده احمدآبادی
  سردبیر: عباسعلی رستمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (پاییز و زمستان 1395)
 • هفته نامه سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی
  صاحب امتیاز: سجاد محمدی
  مدیر مسئول: علیرضا زاکانی
  سردبیر: سیدمرتضی فاطمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 152 (شنبه هشتم مهر 1391)
 • pISSN: 1025-0824
  ماهنامه ماهنامه فرهنگی کودکان ایران
  صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
  مدیر مسئول: مهدی علیزاده
  سردبیر: مجید ملامحمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 303 (مهر 1398)
 • ماهنامه فرهنگی, اجتماعی, طنز و سرگرمی سالم
  صاحب امتیاز: کانون بازنشستگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  مدیر مسئول: حسین میرزاخانی
  سردبیر: محمدرضا حسن بیگی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 19 (بهمن و اسفند 1397)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: سازمان بسیج دانش آموزی
  مدیر مسئول: قاسم حبیب زاده
  سردبیر: میثم اکبرزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 97 (مهر 1395)
 • pISSN: 1735-0441
  فصلنامه فرهنگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس وارطان وارتانیان
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 85 (پاییز 1397)
 • pISSN: 2423-6667
  ماهنامه
  صاحب امتیاز: موسسه پرسش پویندگان راز ستاره شمال
  مدیر مسئول: محمدباقر اثنی عشری
  سردبیر: آرش برهمند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 73 (آبان 1398)
 • ماهنامه آموزشی, فنی, تخصصی
  صاحب امتیاز: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
  مدیر مسئول: دکتر حبیب الله انصاری
  سردبیر: شراره کامرانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 356 (بهمن و اسفند 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال