فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف چ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۸ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه چاپ سه بعدی 2423-5709 مهر و آبان 1396 مهندس شهرام اتفاق
ماهنامه چاپ و تبلیغات آبان 1398 محبوبه رضایی موید
نشریه چاپ و نشر 1735-6431 آذر 1399 احمد سمیعی
نشریه چاپ و نشر 2322-1062 پاییز 1392 دانشگاه بین المللی امام رضا
مجله چاپ کارتن و بسته بندی نیمه اول دی 1392 امیرسعید نقی زاده سهی
ماهنامه چدن و فولاد آبان و آذر 1398 مهندس جعفر نیکنام مطلق
ماهنامه چراغ روشن فروردین 1398 علی شاملو محمودی
ماهنامه چرخ و فلک آذر 1388
ماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگی شهریور 1387 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
دو ماهنامه چشم انداز ایران آبان و آذر 1399 لطف الله میثمی
نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 2645-4572 پاییز 1399 سعید شیپوریان
فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی 2251-6050 تابستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی 2251-6069 زمستان 1398 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 2251-9874 زمستان 1399 دانشگاه شهید بهشتی
فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی 2645-4637 بهار 1399 دانشگاه شهید بهشتی
نشریه چشم انداز مطالعات شهری و روستایی پاییز 1399 دانشگاه زنجان
فصلنامه چشم پزشکی بهار 1388 زیرنظر کمیته نشریات مرکز تحقیقات چشم
مجله چشم پزشکی بینا 1026-6399 تابستان 1398 بانک چشم جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه چشم پزشکی نگاه بهار 1390 مرکز چشم پزشکی نگاه
مجله چغندر قند 1735-0670 بهار و تابستان 1398 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
|
 • pISSN: 2322-1062
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام رضا
  مدیر مسئول: دکتر رجب اصغریان
  سردبیر: دکتر محمد خزایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 8 (پاییز 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال