فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ک)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۳۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کار و جامعه آذر 1397 موسسه کار و تامین اجتماعی
کارآفرین تابستان 1398 انجمن مدیران صنایع
کارآفرین ناب 2008-4382 خرداد و تیر 1397 دکتر محمدرضا زارع یکتا
کارآفرینان امیرکبیر 1735-2169 شهریور 1398 مهندس سیدشجاع الدین امامی رئوف
کاربران دی 1393 مهندس اسکندر سعادت خامنه
کارشناس مرداد و شهریور 1388 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
کاروان مهر شهریور 1398 فرزانه قوجلو
کاسپین امروز بهار 1397 مهندس حمیدرضا شوشتریان
کافه هنر شهریور 1395 سعید حاجی پروانه
کامپوزیت بهار 1395 موسسه کامپوزیت ایران
کامپیوتر جوان بهمن 1390 مهندس عباس ذوقی پور
کانون 2008-2851 مهر و آبان 1392 کانون سردفتران و دفتریاران
کانیار مرداد 1391 مهندس فاطمه صباحی
کاوشگر 2008-8175 مهر 1398 دکتر مریم کارگرراضی
کتاب ماه ادبیات خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه دین مرداد و شهریور 1382 خانه کتاب
کتاب ماه علوم اجتماعی خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه علوم و فنون خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه فلسفه خرداد 1393 خانه کتاب
|
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: موسسه کار و تامین اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سپهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 223 (آذر 1397)
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی ,پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیران صنایع
  مدیر مسئول: دکتر رمضانعلی رویایی
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 137 (تابستان 1398)
 • ماهنامه اطلاع رسانی ,علمی و اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (دی 1393)
 • دوماهنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی محمدخان
  سردبیر: دکتر رضا مکنون
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (مرداد و شهریور 1388)
 • دوماهنامه چیدمان و سبک زندگی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس حمیدرضا شوشتریان
  سردبیر: شورای نویسندگان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهار 1397)
 • ماهنامه تخصصی انیمیشن وجلوه های ویژه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سعید حاجی پروانه
  سردبیر: رضا راسخی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (شهریور 1395)
 • فصلنامه علمی - اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه کامپوزیت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمودمهرداد شکریه
  سردبیر: دکتر علیرضا خاوندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (بهار 1395)
 • pISSN: 2008-2851
  ماهنامه خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: کانون سردفتران و دفتریاران
  مدیر مسئول: محمدرضا دشتی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 145-146 (مهر و آبان 1392)
 • pISSN: 2008-8175
  ماهنامه صنعت اپتیک
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: دکتر مریم کارگرراضی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (مهر 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال