فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف ک)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
کار و جامعه آذر 1398 موسسه کار و تامین اجتماعی
کارآفرین زمستان 1398 انجمن مدیران صنایع
کارآفرین ناب 2008-4382 بهمن 1398 دکتر محمدرضا زارع یکتا
کارآفرینان امیرکبیر 1735-2169 آذر 1398 مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
کاربران دی 1393 مهندس اسکندر سعادت خامنه
کارشناس مرداد و شهریور 1388 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
کاروان مهر مهر 1398 فرزانه قوجلو
کاسپین امروز تابستان 1398 مهندس حمیدرضا شوشتریان
کافه هنر شهریور 1395 سعید حاجی پروانه
کامپوزیت بهار 1395 موسسه کامپوزیت ایران
کامپیوتر جوان بهمن 1390 مهندس عباس ذوقی پور
کانون 2008-2851 خرداد و تیر 1393 کانون سردفتران و دفتریاران
کانیار مرداد 1391 مهندس فاطمه صباحی
کاوشگر 2008-8175 فروردین 1399 دکتر مریم کارگرراضی
کتاب ماه ادبیات خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه دین مرداد و شهریور 1382 خانه کتاب
کتاب ماه علوم اجتماعی خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه علوم و فنون خرداد 1393 خانه کتاب
کتاب ماه فلسفه خرداد 1393 خانه کتاب
|
 • ماهنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی
  صاحب امتیاز: موسسه کار و تامین اجتماعی
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا سپهری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 235 (آذر 1398)
 • ماهنامه خبری ,تحلیلی ,آموزشی ,پژوهشی و اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: انجمن مدیران صنایع
  مدیر مسئول: دکتر رمضانعلی رویایی
  سردبیر: محمدصادق جنان صفت
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 139 (زمستان 1398)
 • pISSN: 2008-4382
  ماهنامه آموزشی, پژوهشی, خبری, تحلیلی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر محمدرضا زارع یکتا
  سردبیر: دکتر کامبیز طالبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 53 (بهمن 1398)
 • pISSN: 1735-2169
  ماهنامه خبری, آموزشی, اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف
  سردبیر: مهندس سعید جلالی قدیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 164 (آذر 1398)
 • ماهنامه اطلاع رسانی ,علمی و اجتماعی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس اسکندر سعادت خامنه
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 146 (دی 1393)
 • دوماهنامه علوم انسانی
  صاحب امتیاز: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
  مدیر مسئول: دکتر مرتضی محمدخان
  سردبیر: دکتر رضا مکنون
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 78 (مرداد و شهریور 1388)
 • ماهنامه تخصصی انیمیشن وجلوه های ویژه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سعید حاجی پروانه
  سردبیر: رضا راسخی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 1 (شهریور 1395)
 • فصلنامه علمی - اطلاع رسانی
  صاحب امتیاز: موسسه کامپوزیت ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمودمهرداد شکریه
  سردبیر: دکتر علیرضا خاوندی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 61 (بهار 1395)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال