فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف گ)

۱۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گام های توسعه در آموزش پزشکی 2645-3525 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گردشگری شهری 2423-6926 بهار 1398 دانشگاه تهران
گردشگری علم و فرهنگ 1397 دانشگاه علم و فرهنگ
گردشگری و توسعه بهار 1398 دانشگاه علم و فرهنگ
گردشگری و چشم انداز آینده 2228-6470 تابستان 1393 موسسه آموزش عالی قشم
گستره علوم آماری بهار و تابستان 1396 دانشگاه پیام نور
گلجام 2008-2738 بهار و تابستان 1397 انجمن علمی فرش ایران
گنجینه اسناد 1023-3652 بهار 1398 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
گوارش 2008-756x تابستان 1398 انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
گیاه پزشکی 2008-3114 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
گیاه پزشکی 2588-5936 زمستان 1397 دانشگاه شهید چمران اهواز
گیاه زراعی و تنش های محیطی 2538-6085 بهار و تابستان 1395 دانشگاه شهرکرد
گیاه و زیست بوم 1735-7454 بهار 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
گیاهان دارویی 1684-0240 بهار 1398 جهاد دانشگاهی
گیاهان دانه روغنی ایران 2251-8258 1395 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
|
 • pISSN: 2423-6926 eISSN: 2423-6918
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر کرامت الله زیاری
  سردبیر: دکتر مهدی قرخلو
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 1 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-2738
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی هنر و معماری
  صاحب امتیاز: انجمن علمی فرش ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدتقی آشوری
  سردبیر: دکتر حبیب الله آیت اللهی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 33 (بهار و تابستان 1397)
 • pISSN: 1023-3652 eISSN: 2538-2268
  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - پژوهشکده اسناد
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا عزیزی
  سردبیر: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 113 (بهار 1398)
 • pISSN: 2008-3114
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
  مدیر مسئول: دکتر هادی استوان
  سردبیر: دکتر مجید فلاح زاده
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (1396)
 • pISSN: 2588-5936 eISSN: 2588-5421
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز
  مدیر مسئول: دکتر رضا فرخی نژاد
  سردبیر: دکتر پرویز شیشه بر
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهل و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • pISSN: 1735-7454
  فصلنامه
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
  مدیر مسئول: دکتر علی اکبر تجلی
  سردبیر: دکتر فرهنگ مراقبی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 58 (بهار 1398)
 • pISSN: 1684-0240
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: جهاد دانشگاهی
  مدیر مسئول: دکتر شمسعلی رضازاده
  سردبیر: دکتر شاهین آخوندزاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 70 (بهار 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال