فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف گ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گاما 1735-1286 بهار 1394 امیر آقامحمدی
گذار مهر 1392 سید باقر ذکی اسکویی
گرافیک و چاپ زمستان 1387 بهرام عفراوی
گردشگر اردیبهشت و خرداد 1388 حمید عباسی بنهنگی
گردشگری 2008-5559 1392 محمدرضا رجبی
گردشگری خاورمیانه مهر 1388 مهدی داورزی
گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 1735-0549 پاییز 1398 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
گزارش موسیقی اسفند 1397 - فروردین 1398 موسسه فرهنگی موسیقی ارغنون
گزارش میراث بهار و تابستان 1396 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
گزیده ای از تازه های پزشکی (بیماریهای داخلی و کودکان) 1024-865X بهمن 1397 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
گزیده ای از تازه های پزشکی (جراحی عمومی و تخصصی) 1024-865x آذر 1398 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
گزیده دنیای سرامیک 2423-6993 اسفند 1398 مجید محصصیان
گزیده مدیریت دی 1398 دکتر فریبا لطیفی
گسترش ساختمان مهر و آبان 1394 امیر روشن بخش قنبری
گستره انرژی 2008-2991 آبان و آذر 1398 حمیدرضا محمدی
گشت و گذار 2322-1135 نوروز 1397 رز فتحی
گفتمان حقوقی پاییز و زمستان 1390 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
گل چین تغذیه و تندرستی مهر و آبان 1398 موسسه انتشارات گل افرا
گلستان هنر زمستان 1386 فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
گلستانه مرداد 1393 مسعود شهامی پور
|
 • pISSN: 1735-1286
  فصلنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیر آقامحمدی
  سردبیر: احمد شریعتی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 30 (بهار 1394)
 • pISSN: 2008-5559
  دوماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا رجبی
  سردبیر: محسن دل شکیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1392)
 • pISSN: 2322-1135
  دوماهنامه نشریه بین المللی و تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رز فتحی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (نوروز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال