فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف گ)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۷ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه گاما 1735-1286 بهار 1394 امیر آقامحمدی
ماهنامه گذار مهر 1392 سید باقر ذکی اسکویی
فصلنامه گرافیک و چاپ زمستان 1387 بهرام عفراوی
ماهنامه گردشگر اردیبهشت و خرداد 1388 حمید عباسی بنهنگی
دو ماهنامه گردشگری 2008-5559 1392 محمدرضا رجبی
ماهنامه گردشگری خاورمیانه مهر 1388 مهدی داورزی
فصلنامه گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس 1735-0549 پاییز و زمستان 1399 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس
ماهنامه گزارش موسیقی اسفند 1397 - فروردین 1398 موسسه فرهنگی موسیقی ارغنون
نشریه گزارش میراث بهار و تابستان 1398 مرکز پژوهشی میراث مکتوب
دو ماهنامه گزیده ای از تازه های پزشکی (بیماریهای داخلی و کودکان) 1024-865X مرداد 1398 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
دو ماهنامه گزیده ای از تازه های پزشکی (جراحی عمومی و تخصصی) 1024-865x خرداد 1399 فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران
فصلنامه گزیده دنیای سرامیک 2423-6993 مرداد 1400 مجید محصصیان
ماهنامه گزیده مدیریت اردیبهشت 1399 دکتر فریبا لطیفی
ماهنامه گسترش ساختمان مهر و آبان 1394 امیر روشن بخش قنبری
ماهنامه گستره انرژی 2008-2991 فروردین و اردیبهشت 1400 حمیدرضا محمدی
نشریه گشت و گذار 2322-1135 نوروز 1397 رز فتحی
فصلنامه گفتمان حقوقی پاییز و زمستان 1390 دانشگاه علوم اسلامی رضوی
دو ماهنامه گل چین تغذیه و تندرستی مهر و آبان 1398 موسسه انتشارات گل افرا
ماهنامه گلستانه مرداد 1393 مسعود شهامی پور
ماهنامه گنجینه آذر و دی 1389 اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما
|
 • pISSN: 2008-5559
  دوماهنامه فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا رجبی
  سردبیر: محسن دل شکیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1392)
 • pISSN: 2322-1135
  سالنامه نشریه بین المللی و تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رز فتحی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 57 (نوروز 1397)
 • ماهنامه علمی, فرهنگی, سیاسی, اجتماعی
  صاحب امتیاز: اداره کل پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: داوود رجبی نیا
  سردبیر: احمد شاکرنژاد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 86 (آذر و دی 1389)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال