فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف گ)

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گزارش 1021-450X خرداد، تیر و مرداد 1397 مهندس ابوالقاسم گلباف
گزارش بورس اسفند 1396 بهزاد رنجبر پیرستی
گزارش زبان فارسی آذر 1398 مهندس محمدحسین دهقان
گفتگو دی 1398 مراد ثقفی
گیله وا 1023-8735 آذر و دی 1398 محمد تقی پوراحمد جکتاجی
|
  • pISSN: 1023-8735
    دوماهنامه فرهنگی, هنری و پژوهشی
    صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: محمد تقی پوراحمد جکتاجی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 158 (آذر و دی 1398)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال