فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف گ)

۱۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
گرگان زمین
گزارش 1021-450X خرداد، تیر و مرداد 1397 مهندس ابوالقاسم گلباف
گزارش بورس اسفند 1396 بهزاد رنجبر پیرستی
گزارش زبان فارسی بهمن 1397 مهندس محمدحسین دهقان
گسترش صنعت فروردین 1388 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
گفتگو خرداد 1398 مراد ثقفی
گل آقا 5477-1023 بهمن 1386 پوپک صابری فومنی
گلبرگ بهمن 1389 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
گلدشت جیرفت و کهنوج بختیار مجاز
گلستان قرآن مهر 1384 مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی
گلنار محمدعلی مکی زاده
گیله وا 1023-8735 بهمن و اسفند 1397 محمد تقی پوراحمد جکتاجی
|
 • هفته نامه اجتماعی, سیاسی, فرهنگی, ورزشی
  مدیر مسئول: مهدی فرزانگان
 • هفته نامه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی
  صاحب امتیاز: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
  مدیر مسئول: مهندس احمد قلعه بانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 281 (فروردین 1388)
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  مدیر مسئول: داوود رجبی نیا
  سردبیر: فریده پیشوایی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 127 (بهمن 1389)
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدعلی مکی زاده
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال