فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف ی)

۶ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه یافته 1563-0773 بهار 1400 دانشگاه علوم پزشکی لرستان
نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 2322-4096 پاییز و زمستان 1399 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
نشریه یافته های نوین در زمین شناسی پاییز و زمستان 1398 دانشگاه خوارزمی
نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه بوعلی سینا
فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال