فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف ی)

۵ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
یاقوت وطن مرداد 1392 مهندس احمد طبقچی
یزد امروز موسسه ریحانه الرسول
یزد و یزدی ها 2251-6662 پاییز 1397 الهه دهقان
یوگا پیام مهر زمستان 1387 دکتر ساعد احمدی
یک هفتم نیمه اول خرداد 1382 فرهاد جعفری
|
 • هفته نامه
  صاحب امتیاز: موسسه ریحانه الرسول
  مدیر مسئول: دکتر محمد فاضلی
 • pISSN: 2251-6662
  فصلنامه فرهنگ - اقتصادی, اطلاع رسانی , خبری و تحلیلی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: الهه دهقان
  سردبیر: اعظم دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 36 (پاییز 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال