فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف D)

۱۸ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
DARU 2008-2231 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Dental Biomaterials 2383-3971 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dental Clinical and Experimental Journal 2423-7574 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Dental Hypotheses 2155-8213 Oct-Dec 2019 دکتر جعفر کلاهی کازرانی
Dental Materials and Techniques 2322-4150 Winter 2020 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Research Journal 2008-0255 Nov-Dec 2019 دکتر سیدامیر موسوی
Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2008-210X Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Dental School 4351-2645 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Dentistry 2345-6485 Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dentistry Tehran University of Medical Sciences 2008-2185 Sep-Oct 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2251-7847 Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Dermatology 0021-082x Winter 2019 انجمن متخصصین پوست و آمیزشی ایران
Desert 2008-0875 Winter-Spring 2019 دانشگاه تهران
Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Diabetes and Obesity 2008-6792 Autumn 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Disaster and Emergency Research 2588-6150 Jul-Dec 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
DISCOURSE Winter 2017 مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
Distance Education 2588-4476 Spring 2019 دانشگاه پیام نور
|
 • eISSN: 2008-2231
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر رسول دیناروند
  سردبیر: دکتر محمد عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (پیاپی 82، 2012)
 • pISSN: 2383-3971
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا آذر
  سردبیر: دکتر باربد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2322-4150 eISSN: 2252-0317
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر زهرا دلاوریان
  سردبیر: دکتر علیرضا صراف شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 1 (Winter 2020)
 • pISSN: 2345-6485
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: سیدعلی اصغر علوی
  سردبیر: دکتر سیدعلی اصغر علوی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (پیاپی 65، Dec 2019)
 • pISSN: 0021-082x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصین پوست و آمیزشی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
  سردبیر: دکتر فرهاد هنجنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 90، Winter 2019)
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سیدکاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و چهارم شماره 1 (Winter-Spring 2019)
 • eISSN: 2251-6581
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدباقر لاریجانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2011)
 • pISSN: 2008-6792 eISSN: 2345-2250
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: محمد افخمی اردکانی
  سردبیر: دکتر محمد افخمی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Autumn 2019)
 • pISSN: 2588-6150
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود میرزایی
  سردبیر: دکتر محمدرضا خواجه امینیان
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 2 (Jul-Dec 2019)
 • فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, مسائل اجتماعی, معلومات عمومی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
  مدیر مسئول: سیدحسین موسوی
  سردبیر: دکتر کیهان برزگر
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 3 (Winter 2017)
 • pISSN: 2588-4476
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر نازیلا خطیب زنجانی
  سردبیر: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 4 (Spring 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال