فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف G)

۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Gilgamesh Automn 2019 آرش نورآقایی
|
  • فصلنامه حوزه علوم انسانی, گردشگری به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: آرش نورآقایی
    سردبیر: سارا اسدی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 7 (Automn 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال