فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف I)

۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Iran Exports 8885-1016 Sep-Oct 2010 محمدرضا صمیمی تهرانی
|
  • pISSN: 8885-1016
    دوماهنامه اقتصادی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: محمدرضا صمیمی تهرانی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 100 (Sep-Oct 2010)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال