فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات تخصصی (حرف T)

۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
THE ONE 2016 امیر زجاج روشنی
|
  • ماهنامه اجتماعی, علمی و هنری به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز و مدیرمسئول: امیر زجاج روشنی
    سردبیر: حسین زجاج روشنی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 10 (2016)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال