فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات عمومی (حرف T)

۱ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Teenager 1735-028x 2018 فاطمه علی بخشی
|
  • pISSN: 1735-028x
    ماهنامه سینمایی, ورزشی, ادبی, علمی و معلومات عمومی به زبان انگلیسی
    صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: فاطمه علی بخشی
    آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 91 (2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال