فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف U)

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2423-6845 Dec 2019 دانشگاه تهران
Urology Journal 1735-1308 Jul-Aug 2020 مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
|
 • pISSN: 1735-1308 eISSN: 1735-546X
  دوماهنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات بیماری های کلیوی و مجاری ادراری
  مدیر مسئول: دکتر ناصر سیم فروش
  سردبیر: دکتر عباس بصیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 80، Jul-Aug 2020)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال