فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف z)

۲ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences 2383-2894 Jan 2020 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Zoonotic Diseases 2476-535X Autumn 2018 دانشگاه تبریز
|
 • pISSN: 2476-535X
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
  مدیر مسئول: دکتر عادل صابری وند
  سردبیر: دکتر محمدعلی راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Autumn 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال