فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه فنی و مهندسی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Academic Research in Computer Engineering May 2018 دکتر فرهاد سلیمانیان قره چپق
Advance Researches in Civil Engineering 2645-7229 Summer 2019 دکتر روزبه دبیری
Advanced Ceramics Progress 2423-7477 Spring 2018 پژوهشگاه مواد و انرژی
Advanced Design and Manufacturing Technology 2252-0406 Jun 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی
Advanced Materials and Processing 2322-388X Winter 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
Advanced Renewable Energy Research 2251-9408 2012
Advances in Computer Research 2345-606X 2019 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
Advances in Environmental Technology 2476-6674 Winter 2018 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
Advances in Railway Engineering 2012-6598 Winter - Spring 2015 انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
Aerospace Science and Technology 1735-2134 Summer-Autumn 2017 انجمن هوافضای ایران
Amirkabir International Journal of Electrical & Electronics Engineering 2588-2910 Summer - Autumn 2018 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Applied and Computational Mechanics 2383-4536 Spring 2019 دانشگاه شهید چمران اهواز
Applied Fluid Mechanics 1735-3572 2019 انجمن فیزیک ایران
Applied Research 2423-4796 Apr 2018 مهندس حسین فراهانی
Applied Research in Water and Wastewater 2476-6283 Winter and Spring 2019 دانشگاه رازی کرمانشاه
Applied Research on Industrial Engineering 2538-5100 Spring 2019 موسسه آموزش عالی آیندگان
Artificial Intelligence and Data Mining 2322-5211 Summer 2019 دانشگاه صنعتی شاهرود
Artificial Intelligence in Electrical Engineering 2345-4652 Summer 2018 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Asian journal of civil engineering 1563-0854 Dec 2017 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
Chemical and Petroleum Engineering 2423-673X Jun 2019 دانشگاه تهران
|
 • pISSN: 2423-7477 eISSN: 2423-7485
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: پژوهشگاه مواد و انرژی
  مدیر مسئول: دکتر سیدمحمدمهدی هدوی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 2 (Spring 2018)
 • pISSN: 2322-388X eISSN: 2345-4601
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود کثیری عسگرانی
  سردبیر: دکتر رضا ابراهیمی کهریز سنگی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 1 (Winter 2019)
 • pISSN: 2345-606X
  فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
  مدیر مسئول: دکتر همایون موتمنی
  سردبیر: دکتر علی موقررحیم آبادی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2019)
 • pISSN: 2476-6674 eISSN: 2476-4779
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
  مدیر مسئول: دکتر سهیلا شکرالله زاده
  سردبیر: دکتر سیدجلال الدین شایگان
  آخرین شماره ثبت شده: سال چهارم شماره 1 (Winter 2018)
 • pISSN: 2012-6598
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
  مدیر مسئول: مهندس سیدابوالفضل بهره دار
  سردبیر: دکتر جبارعلی ذاکری
  آخرین شماره ثبت شده: سال سوم شماره 1 (Winter - Spring 2015)
 • pISSN: 1735-3572 eISSN: 1735-3645
  دوماهنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن فیزیک ایران
  مدیر مسئول: دکتر ابراهیم شیرانی
  سردبیر: دکتر احمدرضا پیشه ور
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوازدهم شماره 5 (2019)
 • pISSN: 1563-0854 eISSN: 2522-011X
  دوماهنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  مدیر مسئول: دکتر محمد شکرچی زاده
  سردبیر: دکتر علی کاوه
  آخرین شماره ثبت شده: سال هجدهم شماره 8 (Dec 2017)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال