فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه کشاورزی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۶۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
آتی نگر اسفند 1393
آینه دامپزشکی تابستان 1391 دکتر محمدمهدی صالحی
اطلاعات مرغداری تیر 1389 مهندس علی حسینی
بارش آبان 1392 مهندس عباس پاکپور
باغبانی فروردین و اردیبهشت 1394 بهمن مرادی خامنه ای
باغدار 2228-5695 آذر 1395 روح الله میرزایی
برزگر فروردین و اردیبهشت 1399 مهندس محمدرضا جمشیدی
پیام آلکان 2588-3585 زمستان 1398 محمدحسین محمدی
پیام دامپزشکان دی و بهمن 1393 دکتر پیام محبی
پیش به سوی کشاورزی اقتصادی اسفند 1398 و فروردین 1399 فرانک مسعودی
تازه های دام و طیور و آبزیان 1735-1561 فروردین و اردیبهشت 1398 دکتر شعبانعلی کوهستانی
تازه های کشاورزی اسفند 1391 دکتر قاسم محمدی
توسعه و بهره وری تابستان و پاییز 1387 دکتر سید جواد قرشی ابهری
جهان دامپروری مهر و آبان 1391 دکتر احمد رحمانی
چکاوک 9704-1028 بهار 1389 سازمان اقتصادی کوثر
خاور سبز بهار 1394 مهندس مسعود شکیباصفت
دام و کشت و صنعت 1735-0867 اسفند 1398 مهندس ابوالقاسم گلباف
دامپرور مهر و آبان 1398 دکتر انوشیروان خلعتبری
دامپزشک 1029-6085 مهر و آبان 1398 مهندس هادی خوشبخت مهربانی
دامپزشکی تابستان 1393 جامعه دامپزشکان ایران
|
 • ماهنامه
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس عباس پاکپور
  سردبیر: سید وحیدرضا ابطحی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 84 (آبان 1392)
 • pISSN: 2228-5695
  ماهنامه علمی, تحلیلی و خبری علوم باغبانی و صنایع وابسته
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: روح الله میرزایی
  سردبیر: دکتر محمودرضا روزبان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 109 (آذر 1395)
 • فصلنامه تحلیلی, پژوهشی و آموزشی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندس مسعود شکیباصفت
  سردبیر: معصومه غلامی همدانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 2 (بهار 1394)
 • فصلنامه فرهنگی, اقتصادی, معلومات عمومی به زبان فارسی، انگلیسی
  صاحب امتیاز: جامعه دامپزشکان ایران
  مدیر مسئول: دکتر گودرز ادیب راد
  سردبیر: دکتر حسام الدین اکبرین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 41 (تابستان 1393)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال