فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف د)

ردیف ۱۸۱ تا ۱۸۵ از ۱۸۵ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه دین و ارتباطات 2252-0252 پاییز و زمستان 1399 دانشگاه امام صادق
فصلنامه دین و اقتصاد زمستان 1386 و بهار 1387 موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد
فصلنامه دین و رسانه بهار و تابستان 1399 مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
نشریه دین و سلامت 2345-5276 اسفند 1399 دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مجله دین و سیاست فرهنگی 2423-7124 بهار و تابستان 1399 شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال