به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۱۸۱ تا ۲۰۰ از ۲۵۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه حقوق محیط زیست 2476-6143 بهار و تابستان 1397 دانشگاه پیام نور
فصلنامه دانش زیستی ایران بهار 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، پیشوا
فصلنامه دنیای میکروب ها 2008-3068 تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
فصلنامه دنیای نانو 2476-5945 تابستان 1402 انجمن نانو فناوری ایران
نشریه دیرینه شناسی 2345-2153 پاییز و زمستان 1395 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رخساره های رسوبی 2008-787X پاییز و زمستان 1400 دانشگاه فردوسی مشهد
نشریه رسوب شناسی کاربردی 2322-147X بهار و تابستان 1402 دانشگاه بوعلی سینا
نشریه ریاضی و جامعه 2345-6493 تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زمین شناسی اقتصادی 2008-7306 تابستان 1402 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه زمین شناسی ایران 1735-7128 تابستان 1402 جهاد دانشگاهی
نشریه زمین شناسی محیط زیست 2008-4250 زمستان 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مجله زمین شناسی مهندسی 6837-2228 Spring 2022 دانشگاه خوارزمی
نشریه زمین شناسی نفت ایران 2251-8738 پاییز و زمستان 1396 انجمن زمین شناسی نفت ایران
فصلنامه زمین شناسی کاربردی پیشرفته 2251-7057 تابستان 1402 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله زیست شناسی ایران 2008-9406 بهار و تابستان 1401 انجمن زیست شناسی ایران
فصلنامه زیست شناسی تکوینی 2008-629X تابستان 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مجله زیست شناسی جانوری 1735-9724 پاییز 1402 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 2322-2387 بهار 1402 دانشگاه پیام نور
فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 2008-8264 پاییز 1402 دانشگاه اصفهان
فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم ها 2322-5173 تابستان 1402 دانشگاه اصفهان
|
 • pISSN: 2476-5945
  فصلنامه علمی مصوب علوم پایه
  صاحب امتیاز: انجمن نانو فناوری ایران
  مدیر مسئول: دکتر علی ایرانمنش
  سردبیر: دکتر محمدحسین مجلس آرا جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 71 (تابستان 1402)

برای مشاهده فهرست نشریات تازه انتشار در هر یک از انواع نشریات یا گروه مورد نظر، گزینه "تازه انتشار" را در بخش فیلترها انتخاب کنید!
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال