فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۲۰۱ تا ۲۱۹ از ۲۱۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
اکو هیدرولوژی 2423-6098 پاییز 1398 دانشگاه تهران
اکوفیزیولوژی بذر 2423-6675 پاییز و زمستان 1394 دانشگاه بیرجند
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 2538-1822 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی 2008-9511 زمستان 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
ایپیک یولو دی 1397 موسسه مطبوعاتی پیمان
ایده های نو در علوم و فناوری 2476-6496 بهار 1396 شرکت علم محوران آسمان
ایده های نوین روانشناسی 2588-3356 تابستان 1397 دکتر بهزاد شوقی
ایراس پاییز و زمستان 1391 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
ایراس تیر 1396 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا
ایران پاک خرداد 1398 ستاد مبارزه با مواد مخدر
ایران خودرو 1735-1480 شنبه هجدهم مهر 1394 شرکت ایران خودرو
ایران مهر فروردین و اردیبهشت و خرداد 1386 عیسی خان حاتمی
ایرانا 2251-7529 دی 1392 عبدالرضا وثوقی کرمانی
ایرانشهر امروز تیر - مرداد و شهریور 1396 حسین موسوی بجنوردی
ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1608-9359 مهر 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ایما شهریور 1388 شیوا دیبادین
ایمنی زیستی تابستان 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ایمنی زیستی تابستان 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
اینترنت 2754-1735 شهریور 1388 حسین سلطانی
|
 • pISSN: 2423-6098
  فصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: پروفسور سیدحمیدرضا صادقی
  سردبیر: دکتر سیدجواد ساداتی نژاد
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • ماهنامه فرهنگ, توریسم و اقتصاد بین الملل به زبان فارسی - ترکی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیمان
  مدیر مسئول: دکتر سیدوحید پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (دی 1397)
 • دوفصلنامه ویژه مطالعات ایران و منطقه اوراسیا
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: سیده مطهره حسینی
  آخرین شماره ثبت شده: سال ششم شماره 8 (پاییز و زمستان 1391)
 • گاهنامه ویژه مطالعات روسیه و آسیای مرکزی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: دکتر ماندانا تیشه یار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تیر 1396)
 • ماهنامه فرهنگی ,اجتماعی
  صاحب امتیاز: ستاد مبارزه با مواد مخدر
  مدیر مسئول: فرزین رحیم نظری
  سردبیر: شهریار عباسی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 137 (خرداد 1398)
 • pISSN: 2251-7529
  ماهنامه ایران شناسی, گردشگری, هتلداری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: عبدالرضا وثوقی کرمانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (دی 1392)
 • ماهنامه اطلاع رسانی , خبری, تحلیلی , پژوهشی
  صاحب امتیاز ، مدیرمسئول و سردبیر: شیوا دیبادین
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31-32 (شهریور 1388)
 • pISSN: 2754-1735
  ماهنامه اینترنت به زبان فارسی-انگلیسی
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسین سلطانی
  سردبیر: محدثه اورند
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 40 (شهریور 1388)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال