فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات (حرف ا)

ردیف ۲۰۱ تا ۲۱۴ از ۲۱۴ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
ماهنامه ایپیک یولو دی 1397 موسسه مطبوعاتی پیمان
فصلنامه ایده های نو در علوم و فناوری 2476-6496 بهار 1396 شرکت علم محوران آسمان
فصلنامه ایده های نوین روانشناسی 2588-3356 بهار 1398 دکتر بهزاد شوقی
دوماهنامه ایراس تیر 1396 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
دو فصلنامه ایراس پاییز و زمستان 1391 موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
ماهنامه ایران پاک تیر 1398 ستاد مبارزه با مواد مخدر
ماهنامه ایران مهر فروردین و اردیبهشت و خرداد 1386 عیسی خان حاتمی
ماهنامه ایرانا 2251-7529 دی 1392 عبدالرضا وثوقی کرمانی
نشریه ایرانشهر امروز تیر - مرداد و شهریور 1396 حسین موسوی بجنوردی
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 1608-9359 مهر 1398 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ماهنامه ایما شهریور 1388 شیوا دیبادین
فصلنامه ایمنی زیستی تابستان 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فصلنامه ایمنی زیستی تابستان 1397 انجمن ایمنی زیستی ایران
ماهنامه اینترنت 2754-1735 شهریور 1388 حسین سلطانی
|
 • ماهنامه فرهنگ, توریسم و اقتصاد بین الملل به زبان فارسی - ترکی
  صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیمان
  مدیر مسئول: دکتر سید وحید پیمان
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 28 (دی 1397)
 • گاهنامه ویژه مطالعات روسیه و آسیای مرکزی
  صاحب امتیاز: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سنایی
  سردبیر: دکتر ماندانا تیشه یار
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 46 (تیر 1396)
 • pISSN: 2251-7529
  ماهنامه ایران شناسی, گردشگری, هتلداری
  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: عبدالرضا وثوقی کرمانی
  سردبیر: شورای سردبیری
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 55 (دی 1392)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال