فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف ۲۰۱ تا ۲۱۶ از ۲۱۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 2251-9165 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فصلنامه مهندسی منابع آب 2008-6377 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مجله مواد نوین 2228-5946 پاییز 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مجله میکروب شناسی مواد غذایی 2345-539x زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 2251-8851 بهار و تابستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نانو مواد 2008-6156 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
فصلنامه نسیم تندرستی 2322-245X پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی 2251-7626 زمستان 1395 و بهار 1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی 6697-2251 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
دو فصلنامه نمک بهار 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
فصلنامه نوآوری در علوم و فناوری غذایی 2423-4966 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فصلنامه هویت شهر 1735-9562 بهار 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی 2676-3508 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 زمستان 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه یافته های نوین کشاورزی 1735-8353 پاییز 1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
|
 • pISSN: 2008-6377 eISSN: 2423-7191
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر فردین بوستانی
  سردبیر: دکتر ناصر طالب بیدختی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 47 (زمستان 1399)
 • pISSN: 2008-6156
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
  مدیر مسئول: دکتر سید حسین بدیعی
  سردبیر: دکتر محمدرضا رحیمی پور
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
 • pISSN: 1735-9562 eISSN: 2676-5489
  فصلنامه علمی مصوب هنر و معماری
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  مدیر مسئول: دکتر حمید ماجدی
  سردبیر: دکتر فرح حبیب
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 45 (بهار 1400)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال