فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه علوم پایه

ردیف ۲۰۱ تا ۲۱۰ از ۲۱۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه نشاء علم 8003-539x خرداد 1400 بنیاد پیشبرد علم و فناوری در ایران
نشریه نیوار 1735-0565 بهار و تابستان 1400 سازمان هواشناسی کشور
مجله هیدروژیولوژی 2588-3011 زمستان 1399 دانشگاه تبریز
نشریه هیدروفیزیک 2476-7131 بهار و تابستان 1399 دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فصلنامه کاربرد شیمی در محیط زیست 768-2228 پاییز 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
فصلنامه کواترنری ایران 2423-7108 تابستان 1399 انجمن کواترنری ایران
نشریه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی تابستان 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج قاسم سلیمانی (کرمان)
نشریه یافته های نوین در زمین شناسی بهار و تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 2423-6330 تابستان 1400 دانشگاه خوارزمی
مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 2228-5873 بهار و تابستان 1400 دانشگاه بوعلی سینا
|
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال