فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۱۸۱ تا ۲۲۰۰ از ۲۳۱۰ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مهندسی مکانیک امیرکبیر 2008-6032 فروردین و اردیبهشت 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندسی مکانیک ایران 2538-4775 بهار 1398 انجمن مهندسان مکانیک ایران
مهندسی مکانیک شریف 1028-7167 مرداد 1398 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک مدرس 1027-5940 مهر 1398 دانشگاه تربیت مدرس
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی 2228-5628 خرداد1398 انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مهندسی هوانوردی 9449-1735 پاییز و زمستان 1396 انجمن هوافضای ایران
مهندسی و مدیریت آبخیز 2251-9300 تابستان 1398 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مهندسی و مدیریت انرژی تابستان 1398 دانشگاه کاشان
مهندسی و مدیریت ساخت بهار 1397 دکتر روح الله طاهرخانی
مهندسی و مدیریت کیفیت 2322-1305 زمستان 1397 مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
مواد پر انرژی 1735-3629 زمستان 1397 پژوهشگاه مواد و انرژی
مواد پیشرفته در مهندسی 1025- 2851 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
مواد پیشرفته و پوشش های نوین 2322-1356 تابستان 1398 انجمن علمی صنایع رنگ ایران
مواد نوین 2228-5946 تابستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مواد و فناوریهای پیشرفته 2008-4269 بهار 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
موجکها و جبر خطی 2383-1936 Winter and Spring 2018 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
مولوی پژوهی 2383-2401 پاییز و زمستان 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مکانیک سازه ها و شاره ها 2251-9475 تابستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مکانیک سیالات و آیرودینامیک 2322-3278 بهار و تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
مکانیک هوافضا 1609-5707 پاییز 1398 دانشگاه جامع امام حسین (ع)
|
 • pISSN: 2228-5946 eISSN: 2423-7183
  فصلنامه علمی-پژوهشی فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین شریعت
  سردبیر: دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (تابستان 1398)
 • pISSN: 2383-1936 eISSN: 2476-3926
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم پایه به زبان فارسی و انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
  مدیر مسئول: دکتر علی آرمندنژاد
  سردبیر: دکتر محمدعلی دهقان
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 3 (Winter and Spring 2018)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال