فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات علمی

ردیف ۲۳۶۱ تا ۲۳۸۰ از ۲۴۸۶ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 2251-9300 تابستان 1399 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی بهار 1399 دانشگاه کاشان
نشریه مهندسی و مدیریت ساخت پاییز و زمستان 1397 دکتر روح الله طاهرخانی
نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت 2322-1305 پاییز 1398 مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
فصلنامه مواد پر انرژی 1735-3629 پاییز 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی 1025- 2851 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی اصفهان
فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 2322-1356 بهار 1399 انجمن علمی صنایع رنگ ایران
مجله مواد مهندسی 2008-4269 2010 پژوهشگاه مواد و انرژی
مجله مواد نوین 2228-5946 بهار 1399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
مجله مواد و فناوری های پیشرفته 2008-4269 زمستان 1398 پژوهشگاه مواد و انرژی
مجله موجکها و جبر خطی 2383-1936 Autumn and Winter 2019 دانشگاه ولی عصر رفسنجان
مجله موعود پژوهی پاییز و زمستان 1398 جامعه المصطفی العالمیه
فصلنامه مولوی پژوهی 2383-2401 پاییز و زمستان 1391 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
مجله مکانیک سازه ها و شاره ها 2251-9475 زمستان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
مجله مکانیک سیالات و آیرودینامیک 2322-3278 بهار و تابستان 1398 دانشگاه جامع امام حسین
فصلنامه مکانیک هوافضا 1609-5707 تابستان 1399 دانشگاه جامع امام حسین
مجله میراث طاها پاییز و زمستان 1398 موسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس
نشریه میراث و گردشگری 2008-871x اسفند 1396 جهاد دانشگاهی
فصلنامه میقات حج 2538-1741 بهار 1399 پژوهشکده حج و زیارت
دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 1735-8612 بهمن و اسفند 1398 انجمن علمی میکروب شناسی پزشکی ایران
|
 • pISSN: 2228-5946 eISSN: 2423-7183
  فصلنامه علمی مصوب فنی مهندسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  مدیر مسئول: دکتر محمدحسین شریعت
  سردبیر: دکتر سید احمد جنابعلی جهرمی
  آخرین شماره ثبت شده: سال یازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • pISSN: 2538-1741
  فصلنامه علمی-ترویجی علوم انسانی
  صاحب امتیاز: پژوهشکده حج و زیارت
  مدیر مسئول: دکتر سید علی قاضی عسکر
  سردبیر: دکتر سید مهدی علیزاده موسوی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 111 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال